II część poradnika: JAK W KILKU KROKACH ZDAĆ EGZAMIN NA PRAWO JAZDY?

Dzisiaj II część poradnika, w której Słubickie Centrum Nauki Jazdy AGENT  podpowiada z pewną dawką humoru jak zdać prawo jazdy w kilku krokach.  Dzisiaj o przejazdach przez skrzyżowania, wjazdach na rondo i bezpiecznym zatrzymaniu w wyznaczonym miejscu.  Znaków z daleka wypatrujemy. Im szybciej je zobaczymy, tym szybciej się dowiemy, co zrobić powinniśmy, a czego nie