Świetne występy słubickich tenisistów stołowych w Drzonkowie.

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie był jedną z wielu aren Narodowego Dnia Tenisa Stołowego. Odbyły się turnieje w 10 kategoriach wiekowych. Bardzo dobrze w kat. Open wypadli tenisiści ze słubickiego klubu STS. Miło nam „donieść”, iż bardzo dobrze w turnieju Open wypadli reprezentanci Stowarzyszenia Tenisa Stołowego Wulmar ze Słubic. Warto dodać, że słubiczanie