Protekcjonizm Unii Europejskiej czy jednak ochrona praw pracownika? Oceńcie sami.

Dużo się ostatnio dzieje na linii Bruksela – Warszawa. Ale bardzo rzadko decyzje, które zapadają w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej mogą mieć tak silny wpływ również na przedsiębiorstwa oraz społeczeństwo w powiecie słubickim. Pytacie dlaczego? To może próba naświetlenia problemu od początku. Wielka Brytania od dawna jest preferowanym celem emigracji polskich rzemieślników i innych wykwalifikowanych