Umowa podpisana! Mieszkańcy Drzecina czekali na te inwestycje

Wiosną dotarła informacja, że gmina otrzymała dotację na remont dwóch dróg w Drzecinie. Burmistrz Mariusz Olejniczak podpisał umowę z wykonawcą. Jako pierwsza będzie modernizowana droga, która prowadzi od budowanego właśnie w Drzecinie wału przeciwpowodziowego do terenów rolnych. Zostanie ona wzmocniona kruszywem, dzięki czemu rolnikom będzie łatwiej dojechać do pól. Koszt tej inwestycji to 329 tys.