Edukacja historyczna na polsko-niemieckim pograniczu

Edukacja historyczna na polsko-niemieckim pograniczu – katedra zabytkoznawstwa na Uniwersytecie Europejskim Viadrina partnerem  w projekcie finansowanym ze środków Interreg. Edukacja historyczna na pograniczu polsko-niemieckim jest celem finansowanego ze środków Unii Europejskiej wspólnego projektu „Morze – Pomorze – Pogranicze – miejscem polsko-niemieckiego dialogu. Transgraniczna sieć współpracy w nauce i edukacji historycznej Nadodrza i strefy bałtyckiej”, w