O historii transformacji. Dziedzictwo kulturowe pogranicza nad Odrą w dobie nowoczesności”

W ramach polsko-niemieckiego projektu „Mare, Pomerania, Confinium“ Uniwersytet Europejski Viadrina zaprasza przedstawicielki i przedstawicieli instytucji edukacyjnych i naukowych, muzeów, archiwów, bibliotek, jak również niezależnych historyków/historyczki i aktywistów/aktywistki zajmujących się dziedzictwem kulturowym północnego regionu programu Interreg na warsztaty sieciujące do Słubic. Trudno o lepiej pasujący do polsko-niemieckiego pogranicza temat nadrzędny naszego spotkania roboczego, posiadający jednocześnie znaczenie