Zamknięty żłobek, przedszkole, szkoła? Możecie złożyć wniosek o zasiłek opiekuńczy.

W przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub innej placówki, rodzicom i opiekunom dzieci do lat 8 przysługuje zasiłek opiekuńczy. Ze świadczenia mogą również skorzystać opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy w czasie zamknięcia placówek, muszą zapewnić im opiekę. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał przez okres 21 dni – od 9 do 29 listopada 2020 r. To dobra