Chciał mieć azyl w Polsce, a mieszkać w Berlinie

Funkcjonariusze Straży Granicznej ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Świecku zatrzymali obywatela Iranu, który pomimo złożonego wniosku o ochronę międzynarodową w Polsce, usiłował niezgodnie z prawem przekroczyć polsko-niemiecką granicę. Funkcjonariusze Straży Granicznej  ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Świecku prowadzą kontrole mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnej migracji. W piątek 14 kwietnia podczas kontroli drogowej w