760 uczniów ze Słubic i Frankfurtu weźmie udział w projekcie „Język sąsiada w Dwumieście”. Projekt obejmie uczniów klas V i VI wszystkich szkół gminnych i będzie wdrożony już od nowego roku szkolnego 2020/2021. Zajęcia będą się odbywały dwa razy w tygodniu. We Frankfurcie uczniowie uczą się języka polskiego już od wiosny, w w formie zajęć pozalekcyjnych. 

To już pewne. Od nowego roku szkolnego uczniowie gminy Słubice będą uczyli się języka niemieckiego, a młodzi frankfurtczycy będą kontynuowali naukę języka polskiego. Porozumienie partnerskie w tej sprawie w środę ( 8 lipca) w Urzędzie Miejskim w Słubicach, podpisali: burmistrz Słubic Mariusz Olejniczak, skarbnik gminy Rafał Dydak, nadburmistrz Frankfurtu nad Odrą Rene Wilke i prezes RAA Brandenburg Alfred Roos. 

W gminie Słubice dwa razy w tygodniu uczyć języka niemieckiego będzie się około 400 uczniów klas V i VI. We Frankfurcie udział w projekcie wezmą uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Młodzież ze szkół słubickich i frankfurckich zostanie zaopatrzona w książki i ćwiczenia, a także oprócz tradycyjnych zajęć lekcyjnych, weźmie udział w lekcjach przy wykorzystaniu innowacyjnych platform e-learningowych (nauka online). W ramach projektu przewidziane są również wspólne spotkania i wycieczki. 

– Chodzi o to, żeby młodzież mogła zobaczyć w sąsiedzie takiego samego rówieśnika, który tak naprawdę nie różni się niczym, ma takie same zainteresowania, na pewno powstaną wspólne przyjaźnie , a może nawet pomysły na nowe projekty – mówi Iwona Karaban, przedstawicielka gminy Słubice, głównego partnera projektu.

Pozostałymi partnerami jest Stowarzyszenie Demokracja i Integracja (RAA Brandenburg) z siedzibą w Poczdamie oraz miasto Frankfurt nad Odrą. 

– W tym roku mija pięć lat od początkowych prac nad tym projektem. Początek bieżącego roku pokrzyżował plany, ale dziś już pewne, że projekt będzie realizowany w gminie już od września – mówił burmistrz Słubic Mariusz Olejniczak. – Kwota w projekcie jest niebagatelną, dzięki której możliwości są naprawdę duże i bardzo z tego się cieszymy. 

Budżet tego projektu to ponad 820 tys. euro, z czego 85 proc. pochodzi z funduszy Unii Europejskiej, w ramach programu INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 -2020. Projekt będzie finansowany do końca czerwca 2022 roku.

– Jeśli nadal będzie zainteresowanie zastanowimy się nad tym, żeby język niemiecki, jako drugi obowiązkowy język obcy, znalazł się w programie nauczania w naszych szkołach – mówi burmistrz Mariusz Olejniczak.

W ramach projektu przewidziane są także szkolenia i kurs nauki języka dla nauczycieli sąsiednich miast.