Fot. KSSSE

W piątek, 12 kwietnia 2024 r., Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, podjął decyzję o rozpoczęciu postępowania upadłościowego firmy M.B.B. LOGISTICS SP. Z O.O., złożonego przez samego dłużnika 3 kwietnia 2024 r. 

Sąd zarządził wpisanie wniosku do wykazu akt sądowych, co formalnie rozpoczyna proces upadłościowy firmy. M.B.B Logistics mieście się na terenie Kostrzyńsko Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i zatrudnia setki ludzi.

Nie ma w planach zwolnień

W związku z powyższym zapytaliśmy firmę, ilu pracowników straci pracę, ilu już pozostało bez zatrudnienia oraz czy firma kończy swoją działalność, jeśli tak, to z jakiego powodu.

W odpowiedzi dostaliśmy tylko krótką informację, że firma nie ma w planach zwolnień pracowników. 

Zaznaczmy, że zatrudnienie w tej słubickiej spółce znajduje około 300 osób. Czy upadłość można przeprowadzić bez strat w ludziach? Kluczowe może być przygotowanie kompleksowego planu działań restrukturyzacyjnych, który uwzględnia minimalizację strat w zatrudnieniu. Czy to się uda? Czas pokaże.

Firma działa od 2009 r.

M.B.B. LOGISTICS SP. Z O.O. to firma polsko – chińska. Działa na rynku logistycznym od 2009 r. Zajmuje się magazynowaniem towarów klientów zarówno z Europy jak i Azji, ich pakowaniem i wysyłką.

Decyzja sądu o rozpoczęciu postępowania upadłościowego wiąże się z koniecznością przeprowadzenia działań restrukturyzacyjnych oraz zidentyfikowania długów i zobowiązań firmy. Proces ten ma na celu zminimalizowanie szkód dla wierzycieli oraz ustalenie sposobu zakończenia działalności M.B.B. LOGISTICS SP. Z O.O.