Fot. I Love Słubice

7 lutego Urząd Marszałkowski województwa lubuskiego podpisał znaczącą umowę z Lokalną Grupą Działania (LGD) Stowarzyszenie Zielona Dolina Odry i Warty. Kwota przekraczająca 4 miliony euro ma wspierać działalność grupy na obszarze, który obejmuje. – Pieniądze te zostaną przeznaczone na konkursy skierowane do gmin, instytucji, szkół, organizacji samorządowych i stowarzyszeń. Bardzo się cieszymy, że będziemy mogli ogłosić nabory wniosków na dotacje. Będzie to na koniec tego roku, a już na pewno pełną parą ruszy z początkiem nowego roku 2025 – mówił nam Leonard Pietrow, Wiceprezes LGD w Górzycy.

W imieniu Urzędu Marszałkowskiego umowę podpisał Zbigniew Kołodziej, Wicemarszałek Województwa Lubuskiego

– Pierwsze nabory planujemy pod koniec tego roku lub na początku przyszłego. W województwie lubuskim istnieje 12 takich grup, a każda z nich otrzymała środki. LGD Zielona Dolina dostała jedną z największych kwot – podkreślił. 

Pieniądze te pochodzą z dwóch funduszy: Funduszy Europejskich dla Województwa Lubuskiego, którymi zarządza Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zarządzanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. To ważny krok w kierunku budowania lokalnych społeczności i rozwoju obszarów wiejskich.

– Jestem bardzo zadowolony z podpisanej umowy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a LGD. Te pieniądze trafiają bezpośrednio między innymi do naszych mieszkańców, do naszej gminy. Cieszę się, że doszło do tego właśnie tutaj, w Górzycy – skomentował wójt Górzycy, Robert Stolarski.

Ta inwestycja będzie miała istotny wpływ na rozwój lokalny, stymulując przedsiębiorczość, innowacje społeczne oraz tworzenie miejsc pracy. Oczekuje się, że wspierane projekty przyczynią się do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, poprawy jakości życia mieszkańców oraz ożywienia lokalnej społeczności.

LGD Stowarzyszenie Zielona Dolina Odry i Warty odgrywa kluczową rolę w mobilizowaniu lokalnego potencjału oraz identyfikowaniu potrzeb społeczności na danym obszarze.
– Dzięki tej umowie grupa będzie mogła kontynuować swoje działania na rzecz wspierania przedsiębiorczości, edukacji, kultury oraz działań proekologicznych na terenie objętym programem – mówi L. Pietrow.

To zdecydowanie korzystna wiadomość dla mieszkańców, instytucji i organizacji na terenie LGD Zielona Dolina Odry i Warty. Środki te otwierają nowe możliwości rozwoju, zachęcając do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu lepszej przyszłości dla lokalnych społeczności.

Umowę w imieniu Zarządu Województwa podpisał Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Pan Zbigniew Kołodziej, LGD Zielona Dolina Odry i Warty reprezentowali Prezes Zarządu Piotr Chara oraz Wiceprezes Zarządu Leonard Pietrow. W wydarzeniu wzięli również udział włodarze gmin wchodzących w skład LGD: Wójt Gminy Górzyca Pan Robert Stolarski, Burmistrz Słubic Pan Mariusz Olejniczak, Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą Pan Andrzej Kunt, Burmistrz Gminy Rzepin Pan Sławomir Dudzis oraz Sekretarz Gminy Cybinka Pan Sebastian Łukaszewicz.