xr:d:DAFvEQs2sJc:41,j:4416203034626026766,t:24040211

23 Nagrodę Viadriny otrzyma niemiecki politolog i były dyrektor Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, prof. dr hab. Klaus Ziemer. Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą uhonoruje uznanego eksperta i analityka stosunków polsko-niemieckich w czwartek, 16 maja, podczas uroczystości wręczenia Nagrody, która rozpocznie się o godz. 16.00 w sali Logensaal Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Następnie o godz. 17:30 Laureat weźmie udział w dyskusji „Dwadzieścia lat po rozszerzeniu Unii Europejskiej – krytyczne spojrzenie na porozumienie polsko-niemieckie”. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu po wcześniejszej rejestracji.

Więcej informacji i rejestracja: www.europa-uni.de/nagrodaviadriny

Prof. dr hab. Eduard Mühle, prezydent Viadriny i przewodniczący Kuratorium Fundacji Nagrody Viadriny, tak uzasadnia decyzję o wyborze tegorocznego laureata: „Klaus Ziemer wyjaśnia Polskę w Niemczech i Niemcy w Polsce, analizuje, komentuje i relacjonuje krytycznie, rzeczowo i z wielkim szacunkiem dla wszelkich różnic. Ponadto Klaus Ziemer stale angażował się jako mentor dla wielu młodych ludzi stawiających pierwsze kroki w dziedzinie relacji polsko-niemieckich. Jest wzorem do naśladowania w kwestii tego, jak komunikować w polsko-niemieckim kontekście i jak zachować naukowy obiektywizm, jednocześnie jasno reprezentując własne wartości”.

Biografia Laureata

Prof. dr hab. Klaus Ziemer urodził się w 1946 roku w Heidelbergu. Studiował nauki polityczne, historię i łacinę na uniwersytetach w Heidelbergu i Monachium. Po uzyskaniu doktoratu i habilitacji na Uniwersytecie w Heidelbergu objął stanowiska profesorskie na uniwersytetach w Essen, Monachium, Mannheim i Trewirze.

Od 1991 r. do przejścia na emeryturę w 2011 r. Klaus Ziemer wykładał jako profesor nauk politycznych na Uniwersytecie w Trewirze. Od 1998 roku był również profesorem nauk politycznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie przeszedł na emeryturę w 2018 roku. W latach 1998-2008 kierował Niemieckim Instytutem Historycznym w Warszawie. W swojej pracy naukowej i dydaktycznej Klaus Ziemer specjalizował się we współczesnej historii Polski, relacjach polsko-niemieckich od 1945 r. oraz zmianach ustrojowych w Europie Wschodniej.

Oprócz działalności dydaktycznej Klaus Ziemer angażował się w licznych gremiach, między innymi Radzie Naukowej Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt, Radzie Naukowej Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki oraz w Polsko-Niemieckiej Grupie Kopernika. W Heidelbergu kieruje inicjatywą „Partnerstwo z Polską”.

Informacje o Nagrodzie Viadriny
Nagroda Viadriny symbolizuje porozumienie między narodami, pokój i wolność we wspólnym europejskim domu – wartości, które stanowią fundament założonej w 1991 r. jako Uniwersytet Europejski Viadriny. Od 1999 roku Uniwersytet przyznaje Nagrodę Viadriny wybitnym osobowościom i znaczącym inicjatywom ze wszystkich dziedzin życia społecznego za ich zaangażowanie na rzecz porozumienia, współpracy i pojednania między Polską i Niemcami. Do grona laureatek i laureatów Nagrody należą m.in. Karl Dedecius, Günter Grass, Adam Michnik, Tadeusz Mazowiecki, Krzysztof Penderecki, Hans-Dietrich Genscher, Agnieszka Holland, Róża Thun i prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz.

Nagroda w wysokości 5.000 euro przyznawana jest corocznie. Od 2022 r. o jej przyznaniu decyduje Kuratorium Fundacji Nagrody Viadriny. Ponadto co roku przyznawana jest Nagroda Towarzysząca w wysokości 1.000 euro. Tegoroczną Nagrodę Towarzyszącą otrzyma organizacja studencka Students for Climate Justice.