ZUWŚ Słubice

W czwartek, 4 kwietnia 2024 roku, odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursów plastycznych, zorganizowanych przez Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach. W tegorocznych konkursach pt. „Moja kropla wody” oraz „Jak dbam, tak mam… czyli co do ścieków nie pasuje” udział wzięło 39 dzieci i uczniów z przedszkoli i szkół z terenu gminy Słubice.

Konkursy zrealizowano w ramach projektu „Spotkania ze słubicką wodą” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

Dzieci w wieku 5-6 lat z przedszkoli oraz klas II szkół podstawowych miały przygotować formę przestrzenną przedstawiającą kroplę wody. Technika wykonania pracy była dowolna a pomysłowość autorów prac zachwyciła komisję konkursową. Natomiast prace uczniów klas IV szkół podstawowych miały być przygotowane w formie komiksu i prezentować treści związane z dbaniem o sieć kanalizacji sanitarnej.

Konkurs miał na celu zapoznanie lokalnej społeczności z tematyką związaną z gospodarką zasobami wodnym w gminie Słubice, w tym w szczególności: produkcją wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, jej uzdatnianiem, dystrybuowaniem, deficytem wody, ochroną zasobów wodnych i ich racjonalnym wykorzystaniem przez mieszkańców. Jak również tematami związanymi z dbałością o sieć kanalizacji sanitarnej, oczyszczaniem ścieków i pracy Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Słubicach.

22 marca w Światowym Dniu Wody Komisja Konkursowa wybrała najlepsze prace, przyznając 4 nagrody główne (po jednej w każdej kategorii) oraz 6 wyróżnień.

Nagrodę w kategorii 5-latków otrzymała:

Julia Piejak z Przedszkola Samorządowego nr 2 w Słubicach

Wyróżnienia:

Monika Chustecka z Przedszkola Samorządowego nr 1 w Słubicach

Filip Siwecki z Przedszkola Samorządowego nr 4 w Słubicach

Nagrodę w kategorii 6-latków otrzymała

Pola Woronowicz z Przedszkola Samorządowego nr 3 w Słubicach

Wyróżnienia:

Maja Mazur z Przedszkola Samorządowego nr 3 w Słubicach

Zuzanna Matejko z Przedszkola Samorządowego nr 2 w Słubicach

Nagrodę w kategorii uczniów klas II otrzymała:

Nela Bystrzycka ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Słubicach

Wyróżnienia:

Anna Ponichter ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Słubicach

Amelia Matejko ze Szkoły Podstawowej w Kunowicach

Nagrodę w kategorii uczniów klas IV otrzymała:

Maja Raźna ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Słubicach

Serdecznie gratulujemy!