Jeśli macie ciekawe pomysły na inwestycje, które mogłyby być zrealizowane w przyszłym roku zgłoście je do burmistrza. Jest szansa, ze pomysł się spodoba i zostanie ujęty w budżecie na 2021 r. 

Słubice są jedną z gmin, która nie posiada budżetu obywatelskiego. Nie jest jednak tak, że nie liczy się z pomysłami i potrzebami mieszkańców. Dowód? Każdy mieszkaniec ma prawo złożyć wniosek ze swoją propozycją na inwestycje, który na pewno zostanie rozpatrzony i być może poddany realizacji.

Jak to zrobić? Jest to bardzo proste!

„Propozycja do projektu budżetu musi zawierać w szczególności nazwę zadania, miejsce realizacji zadania, szacunkowy koszt zadania, szacowane skutki finansowe lat przyszłych związane z zadaniem, opis wniosku (zadania, przedsięwzięcia) wraz z uzasadnieniem celowości realizacji” – czytamy na stronie internetowej gminy.

Wniosek można napisać samemu lub skorzystać ze specjalnie przygotowanego formularza. 

Uprawnionymi do zgłaszania propozycji są w szczególności: mieszkańcy gminy Słubice, Radni Rady Miejskiej w Słubicach, komisje Rady Miejskiej w Słubicach, sołtys i i rady sołeckie, organizacje pozarządowe inne zainteresowane podmioty.