Mało jest tak wiele ciekawych zajęć dla osoby interesującej się przeszłością, jak studiowanie dawnych map. Niektóre z nich nie tylko potrafią wciągnąć na dłuższą chwilę, ale i zawierają z dzisiejszego punktu widzenia całkiem sporo interesujących ciekawostek. Nie inaczej jest w przypadku mapy, którą chciałbym Państwu dziś zaprezentować.

Mapa, którą mamy okazję dziś oglądać jest w zasadzie skrawkiem nieco większego opracowania, które obejmowało powiat słubicki na początku lat 60. Chodzi tutaj oczywiście jeszcze o dawną jednostkę administracyjną, która powstała w roku 1959, a następnie została reaktywowana dopiero pod koniec ostatniej dekady XX wieku.

Czas na „smaczki”

A te to naturalnie nazwy niektórych miejscowości. Części z nich nie znajdziemy już na współczesnych mapach. I tak np. nieopodal Drzecina możemy spostrzec lokalizację, która określona została jako „Sarni Gaj”. Czyżby zapomniana wioska pośrodku leśnej głuszy? Nic z tych rzeczy! „Sarni Gaj” to po prostu dawna przedwojenna leśniczówka, która współcześnie przekształcona została w lokalny hotel. Nie brakuje również innych ciekawostek: Śliwice (czyli Osiedle Folwarczne, ale jeszcze przed powstaniem PGR), Kunowiczki, czy choćby Rzeczny Młyn. Słubice natomiast to największa i najważniejsza miejscowość na mapie, a także siedziba G.R.N, czyli tzw. Rady Narodowej będącej w rzeczywistości organami władzy komunistycznej, ale oczywiście w terenie. Rady takie wzorowane były na podobnych rozwiązaniach stosowanych w Związku Radzieckim. A jakie „smaczki” Państwo wyłapaliście?