Zwalczanie i zapobieganie nielegalnej migracji, a także zapobieganie przestępstwom o charakterze transgranicznym możliwe jest dzięki utworzonym kilka lat temu Wspólnym Polsko-Niemieckim Placówkom. Funkcjonariusze pełniący służbę w polsko-niemieckich zespołach realizują wspólne zadania po obu stronach granicy.

Autor: mjr SG Joanna Konieczniak.
Rzecznik Prasowy Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej

Na terenie województwa lubuskiego wspólną służbę pełnią funkcjonariusze Policji Federalnej Niemiec i funkcjonariusze polskiej Straży Granicznej. Na granicy zachodniej poza WPNP w Świecku jest także placówka w Ludwigsdorf oraz Pomellen. 

Wspólna służba sprzyja szybszej wymianie informacji, sprawniejszemu dokonywaniu sprawdzeń w bazach danych obu państw, a przede wszystkim efektywniejszej realizacji zadań na polsko-niemieckim pograniczu, które w miarę potrzeb realizowane są, dzięki podpisanym obustronnym porozumieniom, po stronie polskiej lub niemieckiej.

W niedzielę patrol ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Świecku zatrzymał 22-letniego Polaka, który do Niemiec próbował wywieźć 60 tysięcy sztuk papierosów z białoruską banderolą o szacunkowej wartości blisko 43 tysięcy złotych. Mężczyzna został przesłuchany w charakterze podejrzanego, przyznał się do stawianego mu zarzutu i skorzystał z możliwości dobrowolnego poddania się karze.

Ponadto, w niedzielę funkcjonariusze ze Świecka podczas wspólnego patrolu z niemieckimi policjantami przyczynili się do odzyskania skradzionego Mercedesa Vito wartego 80 tys. zł. Samochód zaparkowany był w Niemczech, około 10 km od polskiej granicy. Sprawą jego kradzieży zajmuje się niemiecka Policja.

Natomiast w ostatni wtorek polsko-niemiecki patrol 8 km przed polską granicą zatrzymał 29-letniego kierowcę auta, które miało podrobione tablice rejestracyjne. Kierowca nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami, nie miał również ubezpieczenia pojazdu. W kontrolowanym aucie funkcjonariusze ujawnili sprzęt służący do kradzieży pojazdów oraz rzeczy mogące pochodzić z okradanych samochód ciężarowych. Zatrzymany trafił w ręce niemieckiej Policji.

Tego samego dnia funkcjonariusze ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Świecku zatrzymali dwóch obywateli Litwy, którzy posługiwali się podrobionymi dokumentami. Jeden z nich miał podrobiony litewski dowód osobisty, drugi z kolei podrobione litewskie prawo jazdy. Ponadto w trakcie przeszukania cudzoziemca funkcjonariusze SG ujawnili w jego rzeczach amfetaminę. Przeprowadzone badanie na obecność substancji odurzających dało wynik pozytywny i mężczyzna przekazany został w ręce słubickiej Policji.

Dodatkowo wczoraj (03.12.) polsko-niemiecki patrol zatrzymał jadącego w stroną Polski Mitsubishi ASX, którego kierowcą był 24-letni Polak. Podczas kontroli funkcjonariusze zauważyli, że w stacyjce zamiast kluczyka widnieje łamak, a zamieszczone na pojeździe tablice rejestracyjne należą do innego pojazdu. Po dokonaniu sprawdzeń ustalono, że auto warte 50 tysięcy złotych zostało skradzione na terenie Niemiec.  

Tego samego dnia funkcjonariusze zatrzymali podróżującego w autokarze relacji Frankfurt – Warszawa 18-letniego obywatela Ukrainy, który nie miał żadnych dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu na terytorium Niemiec.  

We Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówce w Świecku służbę pełni 15 funkcjonariuszy Straży Granicznej i 14 funkcjonariuszy niemieckiej Policji.

Każdego dnia z tej jednostki wyjeżdżają cztery mieszane patrole pełniące służbę na polsko-niemieckim pograniczu.

Pomimo tak niewielkiego ukompletowania  od początku 2020 roku funkcjonariusze polsko-niemieckich patroli ze Świecka  ujawnili i zatrzymali 219 osób. Największą grupę, bo 80 osób stanowili cudzoziemcy zatrzymani za wykroczenia i przestępstwa związane z nielegalną migracją. 42 osoby zatrzymano z uwagi na to, iż były  poszukiwane przez wymiar sprawiedliwości i organy ścigania. Funkcjonariusze zatrzymali także 18 osób za posiadanie narkotyków. Dodatkowo funkcjonariusze ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Świecku ujawnili po polskiej stronie 18 pojazdów pochodzących z kradzieży o łącznej wartości blisko 2 milionów złotych, łódź motorową wartą 50 tysięcy złotych, 25 sztuk sprzętu AGD o wartości 75 tysięcy złotych. Od początku 2020 zabezpieczyli także  substancje narkotyczne o wartości  ponad 6,6 mln złotych oraz papierosy bez polskiej akcyzy o wartości blisko 43 tysięcy złotych.

Polsko-niemiecka współpraca w ramach Wspólnych Polsko – Niemieckich Placówek daje możliwość skutecznego zwalczania przestępczości transgranicznej przy najlepszym wykorzystaniu sił i środków, dostosowaniu tempa rozwoju, a także sprzyja zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa ludności na terenach przygranicznych. Organizowanie wspólnych patroli w ramach Wspólnych Polsko – Niemieckich Placówek podniosło efektywność działań obu służb w szczególności poprzez unikanie powtórnych kontroli (po stronie niemieckiej i polskiej), dało możliwość wczesnego ujawniania zjawisk przestępczych oraz lepsze wykorzystywanie umiejętności funkcjonariuszy obu państw w zakresie współpracy transgranicznej, jak również zachowanie kontroli prewencyjnej i gotowości do podjęcia natychmiastowych działań, wspieranie i uzupełnianie działań innych służb w zakresie wykonywania czynności transgranicznych