W środę 21 kwietnia polsko-niemiecki patrol, który realizował czynności kontrolne po niemieckiej stronie wytypował do kontroli samochód osobowy marki BMW 3 na niemieckich numerach rejestracyjnych. Kierowcą auta okazał się 32-letni obywatel Litwy, który nie posiadał dokumentów należących do kontrolowanego bmw.

Podczas weryfikacji pojazdu w bazach poszukiwawczych funkcjonariusze ustalili, że pojazd ten został zgłoszony jako skradziony na terenie Niemiec. Ponadto z uwagi na silną woń alkoholu kierującego pojazdem przebadana w kierunku stanu trzeźwości. Badanie wykazało, że mężczyzna ma ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. 

Dalsze postępowanie w sprawie kradzieży pojazdu oraz kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości prowadzić będzie niemiecka policja.

virtualnetia.com - projektowanie i tworzenie stron WWW

Organizowanie wspólnych polsko-niemieckich patroli, które służbę pełnią po obu stronach granicy podniosło efektywność działań obu służb i znacząco wpływa na ilość ujawnianych sprawców przestępstw i wykroczeń. Trwająca od wielu lat polsko-niemiecka współpraca w ramach Wspólnych Polsko – Niemieckich Placówek daje możliwość zwalczania przestępczości transgranicznej przy najlepszym wykorzystaniu sił i środków, a także sprzyja zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa osób mieszkających w pobliżu granicy.

W dalszym ciągu trwa projekt  w zakresie wsparcia finansowego Wspólnych Polsko-Niemieckich Placówek ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Internal Security Fund – ISF). Dzięki projektowi zwiększono liczbę i efektywność wspólnych polsko-niemieckich patroli realizujących zadnia po oby stronach granicy, jak również pogłębiono wiedzę na temat przestępczości oraz nielegalnej migracji w strefie nadgranicznej.

Autor: mjr SG Joanna Konieczniak, Rzecznik Prasowy
Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej