Od 21 października do 15 grudnia Policja prowadzić będzie ogólnopolską kampanię „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo”. W te działania zaangażowali się także lubuscy policjanci, którzy zwracają szczególną uwagę na oświetlenie kontrolowanych pojazdów oraz informują kierowców o możliwości bezpłatnego sprawdzenia oświetlenia na stacji kontroli pojazdów.

Jesienią dają o sobie znać zagrożenia w ruchu drogowym związane z ograniczoną widocznością. Sprawne, prawidłowo wyregulowane światła pojazdu pozwalają kierującemu wcześniej dostrzec pieszego poruszającego się jezdnią lub poboczem, a także inną przeszkodę znajdującą się na drodze. Jeśli oświetlenie pojazdu jest wadliwe, to w złych warunkach atmosferycznych i przy niedostatecznej widoczności, znacznie wzrasta prawdopodobieństwo wypadku drogowego.

Sprawnie funkcjonujące światła mają znaczący wpływ na bezpieczeństwo zarówno kierującego pojazdem, jak i pozostałych uczestników ruchu, w szczególności pieszych. Wszelkie nieprawidłowości związane ze światłami pojazdu mogą skutkować niedostatecznym oświetleniem drogi i jej poszczególnych części, albo prowadzić do oślepienia innych uczestników ruchu drogowego. Prawidłowe działanie świateł jest determinowane, poza ich ogólnym stanem technicznym, takimi czynnikami jak:

  •  właściwe ustawienie wysokości świateł,
  •   prawidłowy rozkład granicy światła i cienia,
  •  natężenie emitowanego światła.

Z uwagi na to, że wymienione czynniki wymagają profesjonalnej oceny, w ramach kampanii „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo”, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim opracował wykaz Stacji Kontroli Pojazdów w województwie lubuskim, które w dniach 23 października, 6 i 20 listopada oraz 4 grudnia przeprowadzą „dni otwarte”, podczas których zainteresowani będą mogli nieodpłatnie sprawdzić oświetlenie pojazdu.

Autor: Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Czytaj także: Mężczyzna podejrzany o oszustwa na BLIK-A został aresztowany!