Komunikat Burmistrza Słubic na temat nieopłaconych i opuszczonych grobów na cmentarzu komunalnym w Słubicach.

Burmistrz Gminy Słubice, przypomina, że odbywa się przegląd cmentarza komunalnego w Słubicach, celem zakwalifikowania do ponownego wykorzystania grobów opuszczonych i nieopłaconych.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do wszystkich opiekunów grobów i rodzin osób pochowanych na cmentarzu komunalnym w Słubicach o uregulowanie zaległych opłat cmentarnych związanych z grobem lub zarezerwowanym miejscem tj. opłaty za miejsce na 20 lat.

Jeśli zaległe opłaty zostały dokonane prosimy o przedstawienie dowodów wpłat, faktur, rachunków itp.
Nieopłacone groby i rezerwacje uznawane są jako miejsca WOLNE, na których można dokonywać pochówków, bez względu na to czy jest postawiony pomnik, skrzynia, krzyż itd.
Wysokości opłat cmentarnych ustalone są Uchwałą NR L/387/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Słubicach dostępną w Urzędzie Miejskim w Słubicach oraz na stronach internetowych www.slubice.pl https://bip.slubice.pl/?a=11689 i www.bip.slubice.pl

virtualnetia.com - projektowanie i tworzenie stron WWW

Wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem cmentarza komunalnego opisuje Regulamin cmentarza komunalnego w Słubicach dostępny w Urzędzie Miejskim w Słubicach, na stronie internetowej , a także na cmentarzu komunalnym.
W powyższych sprawach kontakt z Urzędem Miejskim w Słubicach,
ul. Akademicka 1, pok. nr 202, tel. 95 737 20 32, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Czytaj także: Zmiany dotyczące testów w kierunku Sars-Cov-2 przy przekraczaniu granicy