Aktualny herb powiatu słubickiego
Aktualny herb powiatu słubickiego

Na początku 2018 roku powiat słubicki zaprezentował nowe insygnia, na które składał się m.in. herb oraz sztandar. Pojawienie się nowych barw, którymi odtąd miał posługiwać się lokalny samorząd wywołało mnóstwo kontrowersji oraz zarzutów o próbę „germanizowania” naszego pogranicza. Czy patrząc na sprawę z perspektywy czasu oskarżenia te są rzeczywiście uzasadnione? A może warto jednak rozważyć, aby w przyszłości zmienić aktualny herb na inny?

Zmiany, o których mówimy były podyktowane faktem, iż poprzednie insygnia nigdy nie uzyskały pozytywnej opinii Komisji Heraldycznej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W związku z tym należało opracować nowe symbole, które odpowiadałyby ministerialnym wytycznym. Autorem nowego projektu został Alfred Znamierowski.

Co dokładnie przedstawia aktualny herb?

virtualnetia.com - projektowanie i tworzenie stron WWW

Głównym motywem nowego herbu pozostaje tzw. orzeł askański, a więc symbol Brandenburgii. W tarczę herbową wpisano również falisty pasek, który symbolizuje rzekę Odrę. Kierując się przesłankami wyłącznie heraldycznymi należy stwierdzić, iż herb zaprojektowano w sposób jak najbardziej prawidłowy. Z drugiej strony jednak, warto się zastanowić, czy nowych insygniów nie można było narysować uwzględniając przy tym symboli kojarzących się z polską historią tychże obszarów.

Z polską, czyli z jaką?

Od roku 1945 obszary współczesnego powiatu słubickiego tworzą państwo polskie. To niemal 80 lat historii, na którą składa się budowa tutejszej polskiej społeczności. Czy takiego faktu nie warto byłoby należycie uhonorować w powiatowych insygniach? Niestety cztery lata temu o tym nie pomyślano…

Mówiąc o lokalnej historii warto też wspomnieć o okresie średniowiecza, gdy władzę na tych obszarach sprawowali m.in. książęta ze śląskiej linii Piastów. Warto też nadmienić, iż już w roku 1124 z inicjatywy Bolesława Krzywoustego powołano do życia biskupstwo z siedzibą w Lubuszu. Nie jest zatem tak, że związki ziemi lubuskiej z Polską pojawiają się dopiero po roku 1945 – tego faktu również nie uwzględniono w nowym projekcie.

Uchwalenie nowych insygniów bez konsultacji wywołało bardzo wiele kontrowersji. Poniżej okolicznościowa nalepka przypominająca o związkach naszych obszarów z historią Polski.
Uchwalenie nowych insygniów bez konsultacji społecznych wywołało bardzo wiele kontrowersji. Poniżej okolicznościowa nalepka, która  przypominała o związkach naszych obszarów z historią Polski.

Okiem mieszkańców

Wyraźnie „nie” nowemu herbowi powiedziało wówczas wielu mieszkańców. Jak twierdzi Dawid, sympatyk lokalnej historii, przyjęcie insygniów w takiej formie jest nie do zaakceptowania: „Jako mieszkaniec powiatu nie utożsamiam się z nowym herbem, podobnie jak ogromna część mieszkańców. Nie reprezentuje on pełnej historii tych ziem, jedynie tę niemiecko-brandenburską. Brakuje w nim symbolu m.in. diecezji lubuskiej, który nawet Niemcy w herbach sąsiednich powiatów wzięli pod uwagę, tj. powiat Oder-Spree i Märkisch-Oderland.

Herb można zmienić, ale jedynie w formie uchwały

Ewentualna zmiana aktualnych insygniów może nastąpić wyłącznie w formie stosownej uchwały. Czy radni oraz władze samorządowe będą tym jednak kiedykolwiek zainteresowane? Póki co nie zanosi się na to…