Negatywne skutki gospodarcze związane z agresją Rosji na Ukrainę oraz inflacją, z którą zmaga się cały świat. Jakie zmiany dotyczące Polaków wejdą w życie? Nowe rozwiązania podatkowe to kontynuacja rozpoczętych już korzystnych zmian – podwyższenia kwoty wolnej do 30 tys. i progu podatkowego do 120 tys. zł.

Głównym celem zmian jest ochrona polskich rodzin. Czeka nas obniżenie PIT z 17 do 12 proc. dla osób na skali podatkowej, czy wyłączenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z podstawy opodatkowania dla osób na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej. Rząd zapewnia, że finanse publiczne naszego kraju są stabilne. Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom, które uszczelniają system podatkowy,  obserwowany jest stały wzrost wpływów do budżetu.

Pandemia, a teraz wojna. Ekonomiści mówią na taki splot wydarzeń “sztorm doskonały”. Rzeczywiście, te czynniki bardzo poważnie wpływają na naszą gospodarkę. Można i trzeba powiedzieć uczciwie, że to są trudne czasy i mogą nadchodzić jeszcze trudniejsze – podkreśla premier Mateusz Morawiecki

Tarcza antyputinowska ma chronić Polaków przede wszystkim przed kolejnymi, wysokimi wzrostami cen.

Obniżenie podatków

Cały świat zmaga się z inflacją, korzystne zmiany podatkowe mają możliwie jak najbardziej ograniczyć to negatywne zjawisko w naszym kraju. Co się zmieni?

Obniżona zostanie stawka PIT z 17 do 12 proc.

 • Niższa stawka podatku do 120 tys. zł. Oznacza to obniżenie podatku o 5 p.p., czyli prawie o 1/3,
  dla podatników na skali podatkowej: emerytów i rencistów, pracowników, zleceniobiorców, przedsiębiorców,
  to korzystna zmiana dla 25 mln podatników,
  podatnicy na skali podatkowej, którzy nie płacą podatku: niemal 6,7 mln zł w 2021 r., prawie 15,2 mln zł po zmianach od 1 lipca 2021 r.
 • To już kolejna obniżka PIT w ostatnich latach. 2,5 roku temu rząd podjął decyzję o obniżce podatku z 18 do 17 proc.

Składka zdrowotna z podstawy opodatkowania

 • Dla przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej,
  to korzystna zmiana dla 14 mln podatników.

Korzystniejsze zasady stosowania kwoty wolnej przy zaliczkach – dla wieloetatowców

 • Zmianie ulegną zasady, na jakich płatnicy uwzględniają kwotę zmniejszającą zaliczkę na PIT,
  przy zbiegu kilku umów podatnik będzie mógł upoważnić maksymalnie 3 płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS) do zmniejszania zaliczek na PIT (3600 zł).
 • 300 zł przy jednej umowie, 2 razy 150 zł przy dwóch umowach i 3 razy po 100 zł przy trzech umowach.

Korzystniejsze zasady stosowania kwoty wolnej przy zaliczkach – dla osób składających PIT-2

 • Będzie obowiązywał jednolity system obliczania zaliczek,
 • wynagrodzenie płatnika zostanie podwyższone,
 • zostanie zwiększona rola płatnika w procesie składania oświadczeń PIT-2 przez pracowników.

Wspólne rozliczenie z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców

 • Odpowiadamy na postulaty samotnych rodziców – odzyskają oni prawo do wspólnego rozliczania z dzieckiem – skorzystają dwa razy z kwoty wolnej 30 tys. zł,
 • wspólne rozliczenie zastąpi ulgę dla samotnych rodziców w wysokości 1500 zł.

Preferencje podatkowe dla rodziców, opiekunów i dzieci

 • Zwiększona kwota zarobków, jaką może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców – z 3089 zł do 16061,28 zł w 2022 r. (12-krotność renty socjalnej),
 • renty rodzinne małoletnich dzieci nie będą doliczane do dochodów rodziców. Dziecko jako odrębny podatnik również będzie korzystać z kwoty wolnej 30 tys. zł,
 • ulgi podatkowe (ulga dla młodych, na powrót, dla rodzin 4+, pracujących seniorów) będą obejmowały również zasiłki macierzyńskie przyznawane rodzicom i opiekunom przyjmującym dzieci na wychowanie.

1 proc. dla organizacji pożytku publicznego

 • Wprowadzony zostanie specjalny mechanizm łagodzący skutki zmniejszonego wpływu z 1 proc. PIT dla sektora OPP,
 • wyrównana będzie różnica, jeśli łączna kwota środków przekazanych z 1 proc. PIT w danym roku dla sektora OPP będzie niższa niż w 2022 r.

Dochody samorządów na stabilnym poziomie

Samorządy otrzymają rekompensatę z tytułu spadku dochodów podatkowych polegającą na:

 • zwiększeniu subwencji rozwojowej,
  lub uzupełnieniu subwencji ogólnej.
 • Wydłużony termin na przekazywanie JPK CIT i PIT

Wydłużony zostanie termin na przekazywanie JPK CIT/PIT, nowe terminy to 2025 r.

Czytaj także: Skradziony w Niemczech hyundai wróci do właściciela