Funkcjonariusze Straży Granicznej ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Świecku zatrzymali trzech cudzoziemców, którzy nie posiadali przy sobie żadnych dokumentów oraz usiłowali niezgodnie z prawem przekroczyć polsko-niemiecką granicę. Razem z nimi zatrzymano obywatela Polski, który pomagał w popełnieniu przestępstwa.

 

Funkcjonariusze Straży Granicznej ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Świecku prowadzą kontrole mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnej migracji. Wczoraj 13 marca podczas takiej kontroli na jednej z dróg prowadzących do granicy z Niemcami funkcjonariusze zatrzymali samochód osobowy, którym kierował 37-letni Polak. Jak się okazało, udzielał pomocy 3 obcokrajowcom w popełnieniu przestępstwa polegającego na niezgodnym z prawem przekroczeniu granicy państwowej.

 


Cudzoziemcy nie posiadali przy sobie żadnych dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu na terytorium Polski oraz do przekraczania granicy państwowej. Z oświadczeń cudzoziemców wynikało, że pochodzą z Afganistanu, a do Polski dostali się podróżując przez Turcję i Białoruś. Cudzoziemców zatrzymano za usiłowanie przekroczenia granicy z Polski do Niemiec bez wymaganych dokumentów. Obcokrajowcy przyznali się do zarzucanego im czynu i skorzystali z prawa do dobrowolnego poddania się karze. Wszyscy Afgańczycy otrzymali kary 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres 1 roku.

virtualnetia.com - projektowanie i tworzenie stron WWW

 


37-latek, kierowca pojazdu został zatrzymany za udzielenie pomocy 3 migrantom w usiłowaniu przekroczenia wbrew przepisom granicy państwowej z Polski do Niemiec. Obecnie trwają dalsze czynności wobec zatrzymanego Polaka.
Za pomocnictwo w przekroczeniu granicy państwowej wbrew przepisom we współdziałaniu z innymi osobami, Polakowi grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

 

Autor: ppor. SG Paweł Biskupik
Zespół Prasowy Kom. NoOSG