Wiele osób, które ponoszą opłaty związane z pochowaniem bliskiego, bądź utrzymaniem grobu na cmentarzu w Słubicach są rozczarowane kwotami, jakie muszą ponieść. Jak się okazuje opłaty te są poparte kalkulacją kosztów wynikających z utrzymania (administrowania) cmentarza oraz uchwały rady miejskiej. Sprawa jest mocno komentowana przez mieszkańców dlatego o jej wyjaśnienie zwróciliśmy się do burmistrza Mariusza Olejniczaka.

 

Przytoczmy jeszcze wiadomość od pani Anny, mieszkanki Słubic.

„Byłam na cmentarzu komunalnym opłacić przedłużenie grobu na kolejne 20 lat babci. Okazuje się, że weszła jakaś nowa uchwała 2021 roku, że teraz płacimy 216 zł na przedłużenie grobu i dodatkowo za opłatę komunalną wysokości 1353 zł. Łącznie zapłaciłam 1569 zł. Dzwoniłam do innych miast i nie mają takiego czegoś jak opłata komunalna. Czy  możecie pomóc wyjaśnić, o co chodzi? „

 

Spotkaliśmy się więc z burmistrzem, by wyjaśnić wątpliwości pewnie niejednego mieszkańca gminy Słubice. 

 

ROZMOWA

 

Renata Hryniewicz: Gmina podjęła uchwałę dotyczącą opłat na cmentarzu komunalnym. Sąd zakwestionował uchwałę i poparł prokuraturę uchylając uchwałę. Pomimo tego, że sąd zdecydował, iż opłaty są niezasadne gmina nadal je pobiera. Dlaczego?

Mariusz Olejniczak: Gmina podjęła uchwałę nr XXXIX/420/2021 Rady Miejskiej w Słubicach w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Słubicach. Wyrok nie uchylał uchwały w całości, tylko w części dotyczącej punktu od nr 12 do nr 15. W wyroku sąd zaznaczył, że żaden przepis nie określa wysokości opłaty i trybu jej ustalania ani nie zawiera delegacji w tym przedmiocie. Zakwestionowano jedynie fakt, że z treści uchwały i uzasadnienia nie wynika, za jakie usługi przedmiotowe opłaty z pkt. 12-15 mają być nakładane. Co do wysokości opłat sąd nie zajął stanowiska. Od wyroku Gmina Słubice złożyła odwołanie do NSA.
Jednocześnie w dniu 26 stycznia 2023r. Rada Miejska w Słubicach uchwałą nr LII/612/2023 uchyliła zakwestionowaną przez sąd uchwałę i wprowadziła nowe uregulowanie. Do czasu wejścia w życie nowej uchwały, z uwagi na nieprawomocny wyrok sądu, należało pobierać opłaty w wysokości wskazanej w zaskarżonej uchwale.

2. Jakie są argumenty do odwołania się od wyroku?

Argumenty przytoczone w odwołaniu przez gminę dotyczyły wyjaśnienia kwestii rodzajów usług, za które gmina pobiera opłaty. Aktualnie argumenty z odwołania nie mają żadnego znaczenia, z uwagi na zmianę uchwały i rezygnację z opłat określonych w pkt. 12 -15. Pełna stawka, uwzględniająca wszystkie wydatki na utrzymanie cmentarza, została uregulowana w nowej uchwale.

 

3. Co wchodzi w opłatę komunalną i skąd bierze się kwota? Proszę o wypunktowanie i uzasadnienie każdej z kwot.

Opłaty na cmentarzu są skalkulowane na podstawie wydatków, które gmina ponosi oraz dochodów z opłat, które wpływają do gminy. Po wprowadzeniu nowej uchwały z 26 stycznia 2023r. nie ma pozycji opłata komunalna, ale nowe stawki opłat uwzględniają koszty utrzymania cmentarza. Z analizy wynika, że tylko w roku 2022 koszty bieżące wyniosły ok. 470.000 zł (w tym w szczególności: koszty za wywóz śmieci, opłaty za wodę , energię, koszty administratora). Koszty majątkowe (remontowe, inwestycyjne itd.) wyniosły ok. 200.000,00 zł. Dochody z wniesionych opłat ok. 415.000, zł. Oznacza to, że koszty z opłat nie pokrywają w całości wydatków związanych z utrzymaniem cmentarza.

 

4. Zrobiłam analizę porównawczą z sąsiadującym Kostrzynem. Przytoczę dane z rozmowy, którą przeprowadziłam z administratorem cmentarza. 

1. Słubice: Grób o wymiarach 1 m x 2 m na okres 20 lat – 200 + vat – Kostrzyn: 250,00 z vat
2. Słubice: Grób dla zwłok dziecka do lat 6 na okres 20 lat – 200 zł + vat – Kostrzyn:  118,00 z vat
3. Słubice: Rezerwacja jednego miejsca przy grobie na okres 20 lat – 1 000,00 + vat – Kostrzyn 15 zł z vat
4. Słubice: Rezerwacja każdego następnego miejsca (dwa i więcej) na okres 20 Lat – 1 400,00 zł +vat – Kostrzyn 15 zł z vat
5. Słubice: Rezerwacja miejsca głębinowego 170,00 + vat – Kostrzyn 15 zł z vat
6. Słubice: Opłata za grób na kolejne 20 lat 200,00 + vat – Kostrzyn 250 zł z vat
7. Słubice: Opłata za grób na kolejne 20 lat – dziecko do lat 6 -150,00 zł – Kostrzyn 118 zł z vat
8. Słubice: Udostępnienie na okres 50 lat niszy urnowej w kolumbarium 3 000,00 + vat– Kostrzyn 1600 zł z vat
9. Słubice: Odnowienie opłaty za niszę urnową w kolumbarium na kolejne 50 lat 3 000,00 zł + vat – Kostrzyn na 20 lat – 1600 zł z vat
10. Słubice: Opłata za wjazd na teren cmentarza w celu postawienia lub remontu nagrobka oraz przeprowadzenia prac przy grobie – 50,00 – Kostrzyn nie ma takich opłat
11. Słubice: Opłata za wjazd na teren cmentarza w celu pochówku 50,00 – Kostrzyn nie ma takich opłat
12. Słubice: Opłata komunalna dla osoby dorosłej na okres 20 lat – 1100,00 – Kostrzyn nie ma takich opłat
13. Słubice: Opłata komunalna dla dziecka do lat 6 na okres 20 lat 550,00 – Kostrzyn nie ma takich opłat
14. Słubice: Nadzór nad podmiotami świadczącymi usługi pogrzebowe 300,00 – Kostrzyn nie ma takich opłat
15. Słubice: Nadzór nad podmiotami przeprowadzającymi usługi ekshumacyjne – 300,00 – Kostrzyn nie ma takich opłat.

 

Podsumowując ten punkt: Oprócz opłat, które są konieczne, choć mimo to o wiele wyższe niż w sąsiednim Kostrzynie, dodatkowo mieszkańcy Słubic płacą opłaty komunalne, które wynoszą około 1700 zł od grobu osoby dorosłej. Dlaczego? Przecież cmentarz  jest w obu miastach oświetlony, sprzątany, użytkownicy mają dostęp do wody. Zaznaczam, że zarówno w przypadku Słubic jak i Kostrzyna administratorem cmentarza jest miasto.

 

Porównywanie opłat z innymi gminami nie ma żadnego uzasadnienia, gdyż nie wiadomo jakie kryteria poszczególne gminy biorą pod uwagę kalkulując stawkę. „Wysokość opłat za korzystanie z miejsca pochówku nie może być co prawda określona dowolnie, ale powinna uwzględniać roczne koszty utrzymania cmentarza i ich rzeczywistą kalkulację, bowiem stawka stanowi pewną rewindykację tych kosztów” – wynika to bezpośrednio z aktualnego orzecznictwa w tym zakresie. W gminie Słubice koszty utrzymania cmentarza są zdecydowanie większe od wpływów z opłat za cmentarz.

 

5. Czy Urząd będzie dobrowolnie zwracał pieniądze rodzinom zmarłych w przypadku przegranej przed NSA czy też będzie czekał na pozwy, które złoży prokuratura w imieniu tych rodzin?

 

Gmina nie rozważa zwrotu pobranych opłat, gdyż jej zdaniem opłaty, nawet jeśli nieprawidłowo nazwane, były zasadne, wynikały z kosztów utrzymania cmentarza.

 

Dziękuję za rozmowę

 

Czytaj też: Zapach książek już na nas nie działa… Po 33 latach zamyka się kultowa księgarnia „Bajka” z Ośna Lubuskiego [FELIETON]

 • Ford odzyskany zaraz po kradzieży
  Wspólny polsko-niemiecki patrol funkcjonariuszy SG ze Świecka zatrzymał Polaka podejrzanego o kradzież samochodu na terytorium Niemiec. W piątek 1 marca funkcjonariusze SG ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Świecku, na autostradzie A2 wytypowali do kontroli drogowej jadącego od strony Niemiec osobowego forda na niemieckich tablicach rejestracyjnych. Kierowcą pojazdu był 33-letni Polak, który do kontroli okazał funkcjonariuszom
 • Rozpoczął się plebiscyt #SuperDzielnicowy 2024. Można głosować!
  Dziś (29.02.2024 r.) rozpoczyna się plebiscyt #SuperDzielnicowy 2024, który będzie jednym z wydarzeń realizowanych w 2024 r. w ramach wspólnej akcji społecznej Komendy Głównej Policji oraz Telewizji Puls #DzielnicaBEZstrachu. Tegoroczna edycja, ze względu na duże zainteresowanie ze strony uczestników poprzedniej edycji, została znacznie wydłużona, możliwość oddania głosu na „swojego dzielnicowego” trwać będzie aż do końca
 • „ UMYSŁOWE HUMORY FOBICZNEJ ELEONORY”
  Dnia 28 lutego 2024 r. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Słubicach odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Jak co miesiąc, przy kawie i ciasteczku Klubowiczki rozmawiały na różne tematy, lecz głównym przedmiotem dyskusji była powieść Anny Falany – Jafry „Zasupłane myśli. Perypetie fobicznej Eleonory.” Główna bohaterka ma poczucie, że jest gorsza od innych
 • W słubickiej bibliotece „pięknie zagrało”
  Akcja Zima 2024 w słubickiej bibliotece dobiegła końca. Cykl spotkań dla dzieci w wieku 7-12 lat odbył się pod hasłem „No to gramy i czytamy!”.Podczas ferii młodzi uczestnicy mieli okazję wziąć udział w ciekawych zajęciach, m.in. warsztatach walentynkowych, muzycznych oraz spotkaniu o tematyce sportowej. Warsztaty muzyczne pt. „No to gramy!” poprowadził Kamil Karmelita, słubiczanin, absolwent
 • Wpadła po 20 latach poszukiwań
  27 lutego funkcjonariusze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Świecku zatrzymali Polkę od 20 lat poszukiwaną listem gończym przez gorzowski wymiar sprawiedliwości. Za oszustwa i wyłudzenia kredytowe wreszcie trafiła za kraty. We wtorek 27 lutego wspólny polsko-niemiecki patrol funkcjonariuszy SG ze Świecka wykonując czynności służbowe w rejonie autostrady A2, wytypował do kontroli drogowej i zatrzymał wjeżdżającego z