Tym razem GKT Smecz otrzymał wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w ramach realizacji zadań publicznych. Trzy z trzech złożonych wniosków pozytywnie przeszły oceny i otrzymały wsparcie finansowe.

Dwa projekty dofinansowane zostaną z obszaru „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.

Pierwsze wsparcie opiewa na kwotę 5.500,00 zł i dotyczy projektu „Udział zawodników GKT Smecz Górzyca w turniejach International Tennis Federation Juniors”. Druga umowa dofinansowana w kwocie 5.000,00 zł dotyczy realizacji projektu „Przygotowanie młodych tenisistów GKT Smecz Górzyca do rywalizacji w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych”.

virtualnetia.com - projektowanie i tworzenie stron WWW

Trzecie dofinansowane zadanie w kwocie 5.000, zł „Lubuskie Warte Zachodu – promocja Województwa Lubuskiego poprzez tenis” dotyczy obszaru promocji Województwa Lubuskiego poprzez sport w kraju i za granicą.

Dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze zawodnicy i zawodniczki Klubu będą mogli uczestniczyć w turniejach krajowych, jak i zagranicznych, a także będą się mogli do nich odpowiednio przygotować w ramach dedykowanych zajęć. Wpłynie to na ich rozwój sportowy, jak również przyczyni się do promocji województwa lubuskiego w kraju i za granicą.