Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

Trzech obywateli Azerbejdżanu zatrzymali funkcjonariusze Straży Granicznej ze Świecka. Azerowie przed zatrzymaniem zdążyli przerzucić kilkunastu cudzoziemców przez polsko-niemiecką granicę. Najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie.

W czwartek 29 czerwca funkcjonariusze Straży Granicznej ze Świecka podczas rutynowego patrolu wylegitymowali na parkingu przy granicznym moście w Słubicach trzech obywateli Azerbejdżanu. Uwagę funkcjonariuszy SG zwróciły użytkowane przez cudzoziemców samochody osobowe typu van, często wykorzystywane przez organizatorów nielegalnej migracji. Ponadto dwie toyoty i opel zarejestrowane były w rejonach Polski, znacznie oddalonych od polsko-niemieckiej granicy.

Podczas kontroli funkcjonariusze SG wspomagając się miejskim monitoringiem oraz relacjami świadków ustalili, że trzech Azerów kilkadziesiąt minut przed legitymowaniem przywiozło w swoich samochodach w rejon polsko-niemieckiej granicy grupę około 15 cudzoziemców, których wygląd odpowiadał profilowi nielegalnego migranta. Podejrzenia wobec obywateli Azerbejdżanu dodatkowo spotęgował fakt, że funkcjonariusze w pobliżu parkingu znaleźli porzucone plecaki z mokrą odzieżą.

Azerowie zostali zatrzymani za udzielenie pomocy migrantom w usiłowaniu przekroczenia wbrew przepisom polsko-niemieckiej granicy oraz wszczęto wobec nich postępowania w sprawie zobowiązania do powrotu. Sąd natomiast wydał postanowienie o umieszczeniu cudzoziemców w areszcie tymczasowym na okres 3 miesięcy.

Za pomocnictwo w przekroczeniu granicy państwowej wbrew przepisom we współdziałaniu z innymi osobami, obywatelom Azerbejdżanu grożą kary pozbawienia wolności do lat 3.

Źródło: Nadodrzański Oddział Straży Granicznej