Wspólny polsko-niemiecki patrol funkcjonariuszy ze Świecka zatrzymał jednego dnia dwóch organizatorów nielegalnego przekroczenia polsko-niemieckiej granicy przez cudzoziemców z Syrii oraz grupę Hindusów i Pakistańczyków, tuż przed wtargnięciem na terytorium Niemiec.

We wtorek 1 sierpnia funkcjonariusze Straży Granicznej ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Świecku na jednej ze słubickich ulic skierowali do kontroli drogowej osobowego chryslera na łotewskich tablicach rejestracyjnych. Na widok funkcjonariuszy SG z zatrzymanego samochodu wyskoczyli mężczyźni, kierując się w stronę mostu granicznego. Szybka interwencja strażników granicznych współpracujących z funkcjonariuszami niemieckiej policji pozwoliła zatrzymać na terytorium Niemiec dwóch, pochodzących z Syrii uciekinierów.

Kierowcą pojazdu okazał się 23-letni Łotysz, który wraz z ze swoim 35-letnim rodakiem organizował Syryjczykom przekroczenie polsko-niemieckiej granicy wbrew obowiązującym przepisom. Cudzoziemców zatrzymano i przedstawiono zarzut organizowania nielegalnej migracji obywatelom Syrii. Cudzoziemcy przyznali się do zarzucanego im czynu i złożyli wyjaśnienia.  Wobec cudzoziemców sąd wydał postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy.

Za organizowanie innym osobom przekraczania wbrew przepisom granicy Polski Łotyszom grozi kara pozbawienia wolności do lat 8.

Czujność funkcjonariuszy wspólnego patrolu pozwoliła w tym samym dniu wylegitymować pięciu cudzoziemców (trzech Hindusów i dwóch Pakistańczyków). Cudzoziemcy zostali zauważeni na jednym ze słubickich parkingów. Dokonane wobec cudzoziemców sprawdzenia wykazały, że nie posiadali oni przy sobie żadnych dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu na terytorium Polski. Z oświadczeń obcokrajowców wynikało, że zamierzali pieszo przekroczyć polsko-niemiecką granicę w Słubicach. W związku z usiłowaniem przekroczenia wbrew przepisom granicy z Polski do Niemiec cudzoziemców zatrzymano oraz wszczęto wobec nich postępowania w sprawie zobowiązania do powrotu. Do czasu wydania decyzji o konieczności opuszczenia Polski, Hindusi nie posiadający paszportów, zostali umieszczeni w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców, natomiast Pakistańczycy, po zdeponowaniu paszportów, zostali objęci dozorem Straży Granicznej.

Źródło:

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

Autor:

Paweł Biskupik