Wspólny polsko-niemiecki patrol funkcjonariuszy Straży Granicznej ze Świecka zatrzymał przy autostradzie A2 tira, w którym podróżowało ukrytych 21 nielegalnych migrantów. Razem z nimi wpadł Białorusin, który pomagał w tym przestępczym procederze.

W piątek 20 października funkcjonariusze Straży Granicznej ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Świecku prowadząc kontrolę drogową w rejonie autostrady A2 zatrzymali tira marki Iveco na litewskich numerach rejestracyjnych. Ciężarówką kierował 33-letni obywatel Białorusi, posiadający uregulowany pobyt na terytorium Litwy. W wyniku kontroli pojazdu funkcjonariusze SG znaleźli w części ładunkowej specjalnie skonstruowaną skrytkę konstrukcyjną (podwójna ściana), w której znajdowało się 21 cudzoziemców (17 Syryjczyków, 3 Irańczyków oraz Irakijczyk).

Przeprowadzone wobec przemycanych cudzoziemców sprawdzenia wykazały, że nie posiadali dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu w Polsce. W związku z nielegalnym pobytem w naszym kraju cudzoziemców zatrzymano oraz wszczęto wobec wszystkich postępowania w sprawie zobowiązania do powrotu. Do czasu wydania decyzji o konieczności opuszczenia naszego kraju, Syryjczyków objęto dozorem SG, natomiast pozostali cudzoziemcy – 3 Irańczyków oraz Irakijczyk – postanowieniem sądu, zostali umieszczeni w jednym ze strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców.

Z kolei kierowca pojazdu został zatrzymany i usłyszał zarzut udzielenia pomocy cudzoziemcom w usiłowaniu przekroczenia wbrew przepisom polsko-niemieckiej granicy. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany. Dodatkowo wobec Białorusina wszczęto postępowanie w sprawie zobowiązania do powrotu.

Za pomocnictwo w przekroczeniu granicy państwowej wbrew przepisom we współdziałaniu z innymi osobami, grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

por. SG Paweł Biskupik

p. o. rzecznika prasowego Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej