Fot. MGOK Cybinka

Piękna i przystosowana dla osób niepełnosprawnych łazienka, nowoczesny ekran oraz nowe oświetlenie sceniczne w sali widowiskowej, tabliczki z infografikami z alfabetem Braille’a i system do wzywania pomocy – to tylko część zmian, jakie pojawiły się po modernizacji budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Cybince.

Jednym z głównych elementów projektu była modernizacja łazienki w holu kina. Nowoczesne i dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wyposażenie umożliwi wszystkim uczestnikom imprez kulturalnych korzystanie z tego pomieszczenia.

Ponadto, sala widowiskowa została wyposażona w nowoczesny ekran, który elektrycznie opuszcza się, oraz kratownicę z oświetleniem scenicznym. Dzięki temu widzowie będą mogli cieszyć się jeszcze lepszą jakością projekcji i występów.

Dużą uwagę położono również na zapewnienie sprzętu dedykowanego osobom z niepełnosprawnościami. MGOK został wyposażony w tabliczki z infografikami z alfabetem Braille’a, system nawigacyjno/informacyjny, system do wezwania pomocy, alarm sznurkowy oraz przenośną pętlę indukcyjną.

Zainstalowano też platformę podjazdową, dedykowaną osobom poruszającym się na wózkach.

Warto dodać, że projekt był dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. Dzięki temu inwestycja mogła zostać zrealizowana na najwyższym poziomie, spełniając wszelkie normy i wymogi dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Całkowity koszt zadania wyniósł 165 177,65 zł brutto, z czego 132 000 zł pochodziło z Funduszu Kultury, a 33 000 zł zostało przekazane przez Gminę Cybinka.

Modernizacja budynku MGOK na potrzeby dostępności dla osób z niepełnosprawnościami to ważny krok w kierunku integracji i równości społecznej. Dzięki temu projektowi osoby z niepełnosprawnościami będą mogły aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym i społecznym cybińskiej społeczności.