Górzycą zawładnęła atmosfera zmian i wyzwań. Obecny wójt wniósł wiele dobrego dla lokalnej społeczności, ale postanowił nie wziąć udziału w kolejnych wyborach. Na horyzoncie pojawia się Tomasz Stupienko, gotów zająć miejsce Roberta Stolarskiego i kontynuować jego misję. Jakie są jego plany i wizje dla Górzycy? Czy uda mu się dorównać temu, co już osiągnął wójt Stolarski? O tym wszystkim i nie tylko rozmawiamy dzisiaj z Tomaszem Stupienko.

Renata Hryniewicz: Wielu ludzi z Górzycy Pana nie zna. Proszę o parę słów w celu przybliżenia sylwetki.

Tomasz Stupienko: Wydaje mi się, że właśnie wiele osób z gminy Górzyca mnie zna bowiem od prawie czterech lat jestem kierownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy, gdzie zajmuję się bieżącymi sprawami mieszkańców począwszy od utrzymania w odpowiednim stanie technicznym infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, utrzymaniem dróg gminnych, zielenią, cmentarzami, bezdomnymi zwierzętami oraz gminnym zasobem mieszkaniowym. Znają mnie mieszkańcy, którym miałem okazję udzielać pomocy, a ich było naprawdę wielu.

Co Pana łączy z Górzycą?

Tak jak wspomniałem od prawie czterech lat związany jestem z gminą Górzyca zawodowo, ale dodatkowo czuję do niej sentyment. To właśnie w Górzycy moi dziadkowie wraz ze swoimi rodzicami osiedlili się zaraz po II wojnie światowej i mieszkali na ulicy Reja do lat 50-tych. Tutaj też pochowani są moi pradziadkowie. Tutaj też w pierwszych latach swojego życia mieszkał mój tata.

Jakie są Pana główne doświadczenia i kwalifikacje, które przygotowały Pana do roli wójta Górzycy?

Z pracą w samorządzie mam dość spore doświadczenie. Zaczynałem od zastępcy dyrektora Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach, następnie byłem Prezesem Zarządu Słubickiego Centrum Wspierania Inwestycji, potem Wiceprezesem Zarządu Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i Wicestarostą Słubickim. Zasiadałem w radzie nadzorczej w Zakładzie Energetyki Cieplnej w Słubicach i SEC Sp. z o.o. a aktualnie jestem Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Byłem radnym Rady Powiatu Słubickiego kadencji 2014-2018. Od roku 2020 jestem kierownikiem ZGK w Górzycy. Zanim podjąłem pracę w Górzycy przez ponad trzy lata pracowałem w Niemczech na produkcji w firmie produkującej podzespoły dla branży motoryzacyjnej.

Moje dotychczasowe doświadczenie pomaga mi w skutecznym działaniu i właściwym podejmowaniu decyzji. Jestem człowiekiem dialogu, który zawsze szuka rozwiązania problemu i jest blisko ludzi.

Jakie widzi Pan największe wyzwania, z jakimi będzie musiał zmierzyć się nowy Wójt Górzycy w nadchodzącej kadencji?

Aktualnie na terenie naszej gminy prowadzonych jest wiele inwestycji. Niektóre udało się już zakończyć (drogowe, wodociągowe, budowa szkoły w Czarnowie, remiza strażacka w Górzycy), ale są jeszcze zadania, które należy dokończyć jak m.in. modernizacja ujęć wody w Górzycy, wodociąg w Owczarach. Dużym przedsięwzięciem będzie modernizacja oczyszczalni ścieków w Górzycy. W związku z tym, że uczestniczę w tych zadaniach łatwiej byłoby mi kontynuować rozpoczęte i zaplanowane inwestycje na terenie naszej gminy. W nadchodzącej kadencji chciałbym przede wszystkim przyciągnąć firmy na teren naszej gminy, dzięki którym zwiększyłyby się wpływy do budżetu, które byłyby wykorzystane na polepszenie naszej infrastruktury drogowej.

W jaki sposób zamierza Pan działać na rzecz poprawy infrastruktury drogowej w Górzycy?

Na terenie całej naszej gminy infrastruktura drogowa jest już systematycznie polepszana. W większości miejscowości widać zmiany m.in. w Górzycy (Różana, Jaśminowa, Reja, częściowo Ogrodowa, 1 Maja, Parkowa,  w trakcie prac ul. Kostrzyńska i Robotnicza), Czarnowie (Polna, częściowo Środkowa, Mickiewicza, w trakcie prac ul. Kolejowa), Żabicach ( 1 Maja, Mickiewicza, Spokojna w trakcie prac ul. Królowej Jadwigi) , czy drogi w Stańsku i Radówku. Zdaję sobie sprawę, że jest jeszcze sporo do zrobienia i że mieszkańcy cierpliwie czekają na dalsze remonty dróg. W nadchodzącej  kadencji liczę na współpracę ze Starostwem Powiatowym w Słubicach w celu poprawy infrastruktury drogowej drogi powiatowej z Górzycy do Czarnowa i w samym Spudłowie.

Jakie środki planuje Pan podjąć, aby wspierać lokalne przedsiębiorstwa i rozwijać gospodarkę lokalną?

W nadchodzącej kadencji planuję przyciągnąć firmy, aby lokowały się na terenie naszej gminy, aby gmina mogła się bardziej rozwijać. Aktualnie dużo terenów zostało zakupionych w Górzycy, ale pod mieszkalnictwo i to cieszy, bo gmina się rozrasta, ale należy skupić się na wpływach do budżetu i dlatego należy przygotować odpowiednie tereny pod inwestycje. Jeśli chodzi o funkcjonujące przedsiębiorstwa na terenie naszej gminy to deklaruję, że zawsze mogą liczyć na moje wsparcie. W tym miejscu chciałbym dodać, że zawsze staram się wykorzystywać okazje w celu osiągania dochodów dla gminy, gdzie przykładem może być podpisanie umowy z firmą wiatrakową na bieżącą obsługę utrzymania terenów wokół wiatraków i dróg dojazdowych oraz rozwój Fortu Żabice, gdzie udało się wydzierżawić cały teren firmie, która prowadzi strzelnicę i zobowiązała się na jej rozwój w infrastrukturę.

Dorównać obecnemu wójtowi Robertowi Stolarskiemu będzie trudno. Jak zamierza Pan zyskać zaufanie społeczne gminy?

Wójt naszej gminy Robert Stolarski jest prawdziwym gospodarzem w dosłownym tego słowa znaczeniu. Posiada ogromną wiedzę i doświadczenie. Zdaję sobie sprawę, że kandydując na Wójta Gminy Górzyca mam zawieszoną bardzo wysoko poprzeczkę. Będzie to wyzwanie, ale ze swojej strony deklaruję pełne zaangażowanie w sprawie rozwoju gminy i pracę na rzecz mieszkańców. Moje hasło wyborcze brzmi – Zawsze blisko ludzi, ponieważ na co dzień staram się rozwiązywać problemy mieszkańców naszej gminy i jestem ciągle w terenie wśród naszych mieszkańców.