Komitet KWW Mariusza Olejniczaka
Komitet KWW Mariusza Olejniczaka

Komitet KWW Mariusza Olejniczaka to zespół ludzi zbudowany z mieszkańców gminy Słubice – przedsiębiorców, ekonomistów, nauczycieli, sportowców i społeczników, których doświadczenie i codzienna praca dają gwarancję na długofalowy rozwój naszej Małej Ojczyzny.

W programie wyborczym KWW Mariusza Olejniczaka mamy wiele ciekawych i ambitnych projektów. Od zagospodarowania wałów i budowy mariny po rozbudowę żłobka, budowę przedszkola, czy miejsca dla naszych seniorów. Są też cele prospołeczne: zacieśnienie współpracy ze stowarzyszeniami i dalsze wspieranie sportu. Bardzo ważne są również zamierzenia realizacji projektów infrastrukturalnych, takich jak budowa dróg alternatywnych dla naszych mieszkańców, czy rozwój kolejnych kilometrów sieci kanalizacyjnej w pozostałych sołectwach gminy i na osiedlu Północnym naszego miasta.

[Materiał sponsorowany przez KWW Mariusza Olejniczaka]