W bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej jest Frankfurt nad Odrą. Jest to związane z pandemią koronawirusa, która zaważyła na płynności finansowej miasta. Pisze o tym dziennikarz Märkische Oderzeitung Thomas Gutke, który tej problematyce przyjrzał się bliżej.

Szacuje się, iż w bieżącym roku budżetowym będzie brakować około 6 mln euro plus dodatkowe, nie uwzględnione koszty dalszych poprawek budżetowych. Jest to czarny scenariusz dla miasta i jego rozwoju. „Corinna Schubert, skarbnik miasta pociągnęła za finansowy hamulec bezpieczeństwa i w porozumieniu z burmistrzem René Wilke’em nałożyła na miasto Frankfurt nad Odrą zamrożenie budżetu” – informuje Gutke w swoim artykule.

Działania w kierunku zamrożenia budżetu zostały ogłoszone kilka dni temu, a plan obowiązuje od 1 czerwca i pozostanie w mocy do końca 2020 r.

W porównaniu z budżetem na rok 2020, miastu brakuje co najmniej 6,1 mln euro w planowanych przychodach podatkowych. Przypomina to trochę sytuacje powiatu słubickiego, który również musiał ostro zaciągnąć pasa i wprowadzić program naprawczy. Powody były inne, ale skutki bardzo podobne.

Do spięcia budżetu zabraknie 6 mln euro. Gmina zaczyna oszczędzać. Fot. Pixabay

Dodatkowe koszty, na przykład ze względu na ewentualne dotacje dla miejskiego przedsiębiorstwa transportowego, zaopatrzenie w sprzęt ochronny, umożliwienie pracownikom administracyjnym wykonywania czynności związanych z prowadzeniem Home Office oraz dalsze koszty utrzymania praktyki lekarskiej pierwszego kontaktu dla pacjentów z objawami infekcji Covid 19 na Karl-Ritter-Platz w Frankfurcie przyczynią się do powiększenia dziury budżetowej miasta, i pociągną za sobą dalsze poprawki budżetowe w ciągu roku. „Rozpoczęcie nowych projektów jest dozwolone tylko wtedy, gdy niezbędne wydatki są już odzwierciedlone w poprzednim planie finansowym i nie zagraża to celowi oszczędności” – informuje biuro prasowe miasta w artykule MOZ.

Ratusz podaje również, że w oszczędnościach nie są uwzględnione zadania obowiązkowe miasta jak projekty konserwacyjne dla przedszkoli, szkół i krytego basenu, które będą kontynuowane bez ograniczeń. Planowane lub rozpoczęte inwestycje również pozostaną na razie nienaruszone.

W okresie zamrożenia budżetu, obsadzanie wolnych stanowisk we frankfurckim magistracie i jego spółkach będzie również zawieszone.

„Skarbnik miasta Frankfurtu podkreśla, że zamrożenie budżetu nie będzie w stanie zrekompensować wszystkich strat” pisze Thomas Gutke. Dlatego też zapowiedziany przez niemiecki rząd państwowy pakiet ratunkowy dla gmin „jest nadal niezbędny, aby sytuacja finansowa miasta przetrwała te trudne czasy w taki sposób, że istnieje pole manewru na przyszłość” – wyjaśnia C. Schubert.

Minister finansów Olaf Scholz chce wesprzeć gminy, które popadły w problemy finansowe podczas pandemii, kwotą prawie 57 mld euro.

Państwowy pakiet ochronny jest prawdziwą pomocą dla niemieckich miast i społeczności, które szczególnie cierpią z powodu swojej trudnej sytuacji finansowej. Aktem solidarności, rząd federalny przejmuje jednorazowo długi gmin i daje im pilnie potrzebną przestrzeń do oddychania, z której to tez pomocy na pewno skorzysta Frankfurt nad Odrą.