Saksonia

Obowiązek odbycia kwarantanny nie dotyczy (tylko jeśli brak jest symptomów choroby):

– osób przejeżdżających przez Saksonię tranzytem

– które posiadają i przedstawią stosownemu urzędowi ds. zdrowia zaświadczenie lekarskie w j. niemieckim lub angielskim o tym, że nie istnieją przesłanki świadczące o zakażeniu Covid; zaświadczenie to musi opierać się o test molekularny wykonany zgodnie z normami europejskimi maksymalnie 48 godzin przed wjazdem.

– osób zawodowo transgranicznie transportujących towary lub osoby

– osób, które znalazły się w obszarze ryzyka w związku z pracą dla przedsiębiorstwa transportu lotniczego, kołowego, kolejowego lub wodnego

– żołnierzy i funkcjonariuszy policji wracających do Niemiec z działań poza granicami kraju

– osób, których działalność konieczna jest dla utrzymania stosunków dyplomatycznych lub konsularnych, rządu i samorządów, organów UE i organizacji międzynarodowych (konieczne jest pisemne poświadczenie pracodawcy)

– osób, które wjeżdżają codziennie w celu wykonywania obowiązków zawodowych, o ile pobyt w Niemczech trwa poniżej 24 godzin

– osób, które wjeżdżają do Niemiec lub przebywały za granicą z ważnych i nie dających się odłożyć w czasie powodów medycznych, zawodowych lub socjalnych

– osób, które przebywały za granicą krócej niż 48 godzin, a ich pobyt nie służył prywatnemu udziałowi w imprezie kulturalnej, sportowej lub innej zorganizowanej formie spędzania czasu wolnego

– osób, które wjeżdżają do Niemiec na co najmniej 3 tygodnie w celu pracy sezonowej, a pracodawca zapewni odpowiednie warunki sanitarne i odosobnienie wg odrębnych przepisów

– osób, których działalność konieczna jest dla utrzymania stosunków dyplomatycznych lub konsularnych, rządu i samorządów, organów UE i organizacji międzynarodowych

– w uzasadnionych przypadkach dopuszczalne są inne zwolnienia od obowiązku kwarantanny, o ile ma to oparcie w okolicznościach sprawy.

https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-SaechsCoronaQuarantaeneVO-Stand-2020-09-29.pdf

Stock 33

Meklemburgia-Pomorze Przednie

Obowiązek odbycia kwarantanny nie dotyczy (tylko jeśli brak jest symptomów choroby):

– osób przejeżdżających Meklemburgię-Pomorze Przednie tranzytem

– w uzasadnionych przypadkach na wniosek możliwe jest urzędowe zwolnienie po rozważeniu okoliczności uzasadniających taką decyzję

– urząd może zwolnić lub skrócić kwarantannę osoby, która posiada i przedstawi stosownemu urzędowi ds. zdrowia zaświadczenie lekarskie w j. niemieckim lub angielskim o tym, że nie istnieją przesłanki świadczące o zakażeniu Covid; zaświadczenie to musi opierać się o test molekularny wykonany zgodnie z normami europejskimi maksymalnie 48 godzin przed wjazdem.

– w uzasadnionych przypadkach dopuszczalne są inne zwolnienia od obowiązku kwarantanny, o ile ma to oparcie w okolicznościach sprawy.

https://www.regierung-mv.de/static/Regierungsportal/Portalredaktion/Inhalte/Corona/Corona-Quarantaeneverordnung.pdf

Bawaria

Obowiązek odbycia kwarantanny nie dotyczy (tylko jeśli brak jest symptomów choroby):

– które posiadają i przedstawią stosownemu urzędowi ds. zdrowia zaświadczenie lekarskie w j. niemieckim lub angielskim o tym, że nie istnieją przesłanki świadczące o zakażeniu Covid; zaświadczenie to musi opierać się o test molekularny wykonany zgodnie z normami europejskimi maksymalnie 48 godzin przed wjazdem.

– osób przejeżdżających przez Bawarię tranzytem

– osób zawodowo transportujących towary lub osoby

– osób, których działalność konieczna jest dla utrzymania stosunków dyplomatycznych lub konsularnych, rządu i samorządów, organów UE i organizacji międzynarodowych, działania formacji bezpieczeństwa publicznego i wymiaru sprawiedliwości (konieczne jest pisemne poświadczenie pracodawcy)

– osób, które znalazły się w obszarze ryzyka w związku z pracą dla przedsiębiorstwa transportu lotniczego, kołowego, kolejowego lub wodnego

– osób, które wjeżdżają do Niemiec z ważnych i nie dających się odłożyć w czasie powodów medycznych

– osób, które przebywały za granicą krócej niż 48 godzin, a ich pobyt nie służył prywatnemu udziałowi w imprezie kulturalnej, sportowej lub innej zorganizowanej formie spędzania czasu wolnego

– osób, które posiadają inny ważny powód, jak np. wykonywanie obowiązku opieki nad inną osobą lub pomocy osobie niesamodzielnej

– żołnierzy i funkcjonariuszy policji wracających do Niemiec z działań poza granicami kraju

– w uzasadnionych przypadkach dopuszczalne są inne zwolnienia od obowiązku kwarantanny, o ile ma to oparcie w okolicznościach sprawy.

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayEQV-2

Hamburg

Obowiązek odbycia kwarantanny nie dotyczy (tylko jeśli brak jest symptomów choroby):

– osób przejeżdżających przez Hamburg tranzytem

– które posiadają i przedstawią stosownemu urzędowi ds. zdrowia zaświadczenie lekarskie w j. niemieckim lub angielskim o tym, że nie istnieją przesłanki świadczące o zakażeniu Covid; zaświadczenie to musi opierać się o test molekularny wykonany zgodnie z normami europejskimi maksymalnie 48 godzin przed wjazdem.

– osób, których działalność konieczna jest dla utrzymania stosunków dyplomatycznych lub konsularnych (konieczne jest pisemne poświadczenie pracodawcy)

– w uzasadnionych przypadkach dopuszczalne są inne zwolnienia od obowiązku kwarantanny, o ile ma to oparcie w okolicznościach sprawy.

https://www.hamburg.de/verordnung/

Czytaj też: „Od soboty przekroczenie granicy tylko z negatywnym testem lub obowiązkowa kwarantanna!”

<- Poprzednia strona

Strony: 1 2