W przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub innej placówki, rodzicom i opiekunom dzieci do lat 8 przysługuje zasiłek opiekuńczy. Ze świadczenia mogą również skorzystać opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy w czasie zamknięcia placówek, muszą zapewnić im opiekę. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał przez okres 21 dni – od 9 do 29 listopada 2020 r.

To dobra wiadomość dla rodziców i opiekunów, którzy z powodu zamknięcia placówek muszą pozostać ze swoimi pociechami w domu.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje:

  • rodzicom dzieci w wieku do lat 8;
  • ubezpieczonym rodzicom dzieci:
    • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
    • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
    • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
  • ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

Jeśli jednak drugi z rodziców/opiekunów dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego) z zasiłku skorzystać nie można. Zasiłek nie należy się również wówczas, kiedy placówka jest otwarta, a dziecko pozostaje decyzją rodziców/opiekunów w domu. Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni „opiekuńczego” przyznawanego na ogólnych zasadach. 

Oświadczenie o sprawowaniu opieki, należy złożyć u swojego płatnika składek czyli na przykład pracodawcy lub zleceniodawcy. Osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny go natomiast złożyć w ZUS, można to zrobić elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych.