8 lipca w Komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej 29 nowo przyjętych funkcjonariuszy Straży Granicznej, w asyście pocztu sztandarowego oraz w obecności kadry kierowniczej i zaproszonych gości, ślubowało (…) stać nieugięcie na straży niepodległości i suwerenności oraz strzec nienaruszalności granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, nawet z narażeniem życia (…). Ślubowanie przyjął Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Tomasz Michalski.

Gen. bryg. SG Tomasz Michalski zwracając się do nowo przyjętych pogratulował im pozytywnego zakończenie procesu rekrutacji i przywitał w szeregach funkcjonariuszy Straży Granicznej. Ponadto podkreślił znaczenie słów złożonej przez nich roty ślubowania. Komendant NoOSG zaznaczył także, że służba w Straży Granicznej zobowiązuje do wielu wyrzeczeń, ale daje także ogromną satysfakcję i szansę na osobisty rozwój. Wyraził również nadzieję, że zdobywanie wiedzy oraz zgłębianie codziennej służby przyniesie młodym adeptom zawodową satysfakcję.

Wiedza i sprawność

W uroczystości uczestniczyła kadra kierownicza NoOSG oraz rodziny ślubujących funkcjonariuszy. 

Nowi funkcjonariusze pomyślnie przeszli przez całą procedurę kwalifikacyjną, która rozpoczęła się w ubiegłym roku. Zostali wyłonieni spośród kilkuset kandydatów, którzy złożyli dokumenty. Zanim założyli mundur wszyscy musieli przystąpić do testów psychologicznych, badania na wariografie, sprawdzenia wiedzy ogólnej i poziomu znajomości języków obcych oraz wykazać się odpowiednią sprawnością fizyczną.

Ty też możesz dołączyć

Wśród nowych funkcjonariuszy jest 11 kobiet i 18 mężczyzn. Od przyszłego tygodnia grupa 29 funkcjonariuszy rozpocznie szkolenie podstawowe oraz bezpośrednio po nim szkolenie podoficerskie w jednym z ośrodków szkolenia Straży Granicznej. Po ukończeniu szkolenia, w stopniu kaprala Straży Granicznej rozpoczną służbę w jednej z placówek Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Wszystkie osoby, które zainteresowane są wstąpieniem w szeregi Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej zapraszamy na stronę  Nadodrzańskiego Oddziału SG gdzie zamieszczone zostały wszystkie informacje związane z procedurami rekrutacji do służby w Straży Granicznej. 

Autor: mjr SG Joanna Konieczniak
Rzecznik Prasowy
Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej

Czytaj też: W Ośnie “strażakiem” może być nawet 4-latek!