W naszym cyklu opisaliśmy do tej pory pięć miejscowości, które administracyjnie znajdują się na obszarze gminy Słubice. Były to Biskupice (Nowe i Stare), Lisów, Rybocice oraz Kunice. Dziś natomiast czas na Golice- miejscowość o własnej specyfice i ciekawej historii.

Golice miniemy za każdym razem, gdy ze Słubic będziemy chcieli przedostać się do Kostrzyna nad Odrą. Jest to jednocześnie najbardziej na północ wysunięta miejscowość znajdująca się administracyjnie w granicach gminy Słubice. Na miejscu, w jednym z miejscowych sklepów można zaopatrzyć się w świeże swojskie sery, mleko lub mięso. Co ciekawe, sklep „golicki” ma swą filię również w Słubicach. Według danych z roku 2011 w Golicach zamieszkiwało około 400 osób.

Golice na mapie. Udając się dalej na północ dotrzemy do Pamięcina, Owczar a następnie Górzycy
Golice na mapie. Udając się dalej w kierunku północnym dotrzemy do Pamięcina, Owczar a następnie także Górzycy

Własność biskupów

Pierwsze pisane wzmianki o Golicach (przed wojną Gohlitz) pochodzą z początków XIV-tego stulecia, gdy wieś znajdowała się we władaniu biskupów lubuskich. Osada po raz pierwszy pojawia się w liście żelaznym margrabiego Waldemara, do biskupa lubuskiego Stefana. Golice w owym dokumencie pojawiają się wraz z Górzycą i dziewięcioma innymi osadami jako część biskupiego majątku. Po sekularyzacji, pod koniec XVI wieku osada wcielona została do dóbr państwowych.

Golice na pamiątkowej pocztówce z początku XX wieku. Na zdjęciu m.in kościół, gospoda i piekarnia
Golice na pamiątkowej pocztówce z początku XX wieku. Na zdjęciu m.in kościół, gospoda i piekarnia

„Granitowa” świątynia

Z okresu średniowiecza pochodzi również miejscowy kościółek. Jego początki należy datować na przełom XIII i XIV wieku. Jest to budowla, która początkowo wzniesiona została z ciosów granitowych, cegłę zaś wykorzystano w późniejszych wiekach. Aż do zakończenia drugiej wojny światowej świątynia służyła jako kościół luterański.

Kośćiół w Golicach współcześnie. Obecnie świątynia jest filią parafii Matki Łaski Bożej w Górzycy (fot. Dawid Nowak)
Świątynia w Golicach współcześnie. Obecnie kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego  (fot. Dawid Nowak)

Dynamiczny XIX wiek

Największy rozwój Golic nastąpił w XIX-tym stuleciu. W latach 1809-1864 ludność wsi wzrosła z 289 do 597 mieszkańców. Na obszarze miejscowości działał m.in. wiatrak i cegielnia. Również zabudowa miejscowości uległa znacznemu wzrostowi. Do najcenniejszych zabytków Golic należy obecnie (poza rzecz jasna kościołem) m.in. cmentarz, stodoła przy ulicy Słubickiej, a także domy mieszkalne wzniesione w wieku XIX i XX.

Źródła:

  1. „Słubice: historia – topografia – rozwój.”
  2. słubice.pl
  3. ziemialubuska.pl
  4. polskaniezwykla.pl
  5. polskawliczbach.pl