Funkcjonariusze Straży Granicznej oraz niemieckiej Policji uczestniczyli 10 sierpnia 2021 roku we wspólnych ćwiczeniach. To element trwającego od listopada 2018 roku projektu wsparcia finansowego Wspólnych Polsko – Niemieckich Placówek ze Środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

We wtorek 10 sierpnia odbyło już się trzecie i ostatnie z zaplanowanych szkoleń zorganizowanych w ramach Projektu ISF „Wsparcie finansowe Polsko-Niemieckich Placówek”. W ćwiczeniach uczestniczyli funkcjonariusze Straży Granicznej oraz funkcjonariusze BPOL. Ćwiczenia rozpoczęły się wspólną odprawą dla wszystkich funkcjonariuszy, którą poprowadzili niemieccy trenerzy policyjni.

Scenariusz ćwiczenia przewidywał otrzymanie informacji o zatrzymaniu do kontroli auta, w którym podróżuje trzech obywateli jednego z krajów północnoafrykańskich, którzy prawdopodobnie są nielegalnymi migrantami. Kierowca ucieka z miejsca kontroli i kieruje się w stronę Berlina. Funkcjonariuszom patroli podano markę pojazdu oraz numer rejestracyjny samochodu, który należy zlokalizować i zatrzymać do kontroli.

W trakcie realistycznych ćwiczeń trenerzy policyjni BPOL oceniali wymianę informacji pomiędzy patrolami, wzajemne ubezpieczania się funkcjonariuszy, umiejętności językowe, reakcję funkcjonariuszy po ucieczce zatrzymanych osób oraz udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej pasażerce kontrolowanego auta, jak również wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego.

Ważnym celem ćwiczeń było doskonalenie podejmowanych czynności, umiejętność współpracy, komunikowania, a także podniesienie kompetencji językowych funkcjonariuszy biorących udział w ćwiczeniach .

Dodatkowo zaangażowanie profesjonalnych niemieckich trenerów policyjnych pozwoliło wskazać zarówno bardzo dobrze wykonane elementy jak i te, które wymagają dalszego doskonalenia.

Organizowanie wspólnych ćwiczeń polsko-niemieckich patroli jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

W przedsięwzięciu, poza ćwiczeniami i seminariami mającymi integrować funkcjonariuszy z obu krajów, wskazano również zwiększenie liczby patroli w strefie granicznej, wzmocnienie efektywności działania służb oraz wiedzy na temat przestępczości i nielegalnej migracji w strefie nadgranicznej.

Projekt jest wart 679 tys. euro. Oprócz aspektu szkoleniowego, z tych środków zakupiono także sześć samochodów patrolowych i sprzęt łączności.

Wspólne Polsko-Niemieckie Placówki (WPNP) stały się istotnym elementem kompensacyjnym na polsko-niemieckim obszarze Schengen. Codzienne służby, realizowane w rejonach wyznaczonych na podstawie wspólnej analizy ryzyka, od wielu lat wpływają na podwyższenie poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego.

Koniec projektu zapowiedziano na początek listopada.

Czytaj też: Kierowca usiłował zgubić patrol i wjechał ze znaczną prędkością do Kunowic.