Funkcjonariusze ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Świecku zatrzymali na autostradzie A2 kierującego autem osobowym Gruzina. Kierowca był pod działaniem kilku silnych substancji narkotycznych, dodatkowo przewoził cudzoziemców nielegalnie przebywających w Polsce.

We wtorek 30 listopada, patrol ze Wspólnej Polsko – Niemieckiej Placówki w Świecku wytypował i zatrzymał do kontroli na autostradzie A2 auto osobowe na polskich numerach rejestracyjnych. Autem tym kierował 43-letni obywatel Gruzji, wioząc ze sobą 3 obywateli Iranu. Funkcjonariusze przeprowadzili kontrolę legalności pobytu wobec wszystkich cudzoziemców i ujawnili, że obywatele Iranu w wieku 23, 25 i 29 lat  nie posiadają żadnych dokumentów, które uprawniałyby ich do legalnego pobytu w naszym kraju. Dodatkowo dane jednego z nich wpisane zostały do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany.

Z uwagi to, iż obywatele Iranu przebywali w Polsce nielegalnie i  usiłowali przekroczyć granicę państwowej wbrew przepisom z Polski do Niemiec bez wymaganych dokumentów we współdziałaniu z innymi osobami, zostali zatrzymani.

Natomiast obywatel Gruzji przebywał w Polsce od dwóch lat, ubiegał się także o udzielenie mu zezwolenia na pobyt w Polsce.

Podczas zatrzymania funkcjonariusze ujawnili przy kierowcy strzykawkę wraz z zawartością. Przeprowadzony test ujawnił, że jest to heroina. Dodatkowo Gruzina przebadano w pobliskim szpitalu na zawartość narkotyków w organizmie. Badanie wykazało, że kierowca, zanim wsiadł do auta zażywał marihuanę, amfetaminę, metamfetaminę oraz morfinę.

Gruzin został zatrzymany za udzielenie pomocy w przekroczeniu granicy wbrew przepisom oraz posiadanie substancji narkotycznych.

Dalsze czynności w sprawie zatrzymanych cudzoziemców prowadzone są dzisiaj z udziałem tłumaczy.

Czytaj też: Straż Graniczna – kolejne zatrzymania cudzoziemców