Stowarzyszenie po PROstu po raz kolejny realizuje projekt Gminna Poradnia Specjalistyczna II, dofinansowanego ze środków Gminy Rzepin.  Celem projektu jest wspieranie dzieci i młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami poprzez prowadzenie specjalistycznych terapii. Adresatami oddziaływań terapeutycznych są mieszkańcy Gminy Rzepin.

Adresatami projektu są dzieci i młodzież oraz ich rodzice, będący mieszkańcami gminy Rzepin – osoby z różnymi problemami edukacyjnymi, emocjonalnymi, z zaburzoną integracją sensoryczną itp.

Realizacja zadania przyczyni się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej w zakresie dostępu do pomocy specjalistycznej.

– Osób potrzebujących pomocy specjalistycznej jest bardzo dużo, z roku na rok coraz więcej. Poradnictwo specjalistyczne oraz terapie specjalistyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzone są w zbyt małej ilości w stosunku do potrzeb. Mimo realizacji coraz więcej projektów związanych z pomocą terapeutyczną wciąż mamy ogromne zapotrzebowanie na pomoc całym rodzinom – pomoc dotyczącym spraw wychowawczych, radzenie sobie z emocjami, komunikacją itp. – mówi Joanna Sierżant – Rekret, prezes Stowarzyszenia po PROstu.  – Na bieżąco zgłasza się do nas coraz więcej rodziców szukających pomocy dla swoich dzieci oraz osób dorosłych, którzy potrzebują wsparcia ze względu na problemy emocjonalne czy wychowawcze. Projekt jest kontynuacją projektu z roku poprzedniego, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem a chętnych było więcej niż miejsc – dodaje.

Działania projektowe stowarzyszenia obejmują: zarządzanie projektem oraz terapie specjalistyczne (w tym: terapia psychologiczna, terapia pedagogiczna, terapia logopedyczna, terapia integracji sensorycznej). W trakcie realizacji działań projektowych będzie ścisła współpraca z instytucjami oświatowymi na terenie gminy – przedszkolami i szkołami.

Projekt realizowany jest od 01.04.2022 – 31.12.2022 r. Jego budżet to 23 880,00 zł, z czego 20 tys. zł to dotacja, a 3880 zł środki własne Gminy Rzepin.

Czytaj też: Stowarzyszenie po PROstu zakończyło drugi rok działania w ramach projektu “Przerwij milczenie 3”. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie