W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim rozegrano konkurs „Dzielnicowy roku 2023”, w którym policjanci pierwszego kontaktu rywalizowali o miano najlepszego. Dwóch dzielnicowych oraz jeden kierownik rewiru dzielnicowych, którzy zdobyli najwięcej punktów, będą reprezentować nasze województwo na szczeblu centralnym.

Codzienna służba dzielnicowego oparta jest na rozwiązywaniu rozmaitych spraw. Ich przekrojowość i interdyscyplinarność sprawia, że dzielnicowy to policjant, który posiada wiedzę w każdej dziedzinie. Zajmuje się on najczęściej tak zwanymi „ludzkimi sprawami” i problemami mieszkańców swojego rewiru. Często pełni rolę mediatora w różnego rodzaju konfliktach społecznych, gdzie musi wykazać się odpowiednim poziomem empatii, tłumacząc stronom właściwe stanowisko.

Dlatego też, podczas konkursu „Dzielnicowy roku 2023”, który w tym roku odbył się w czwartek (7 września) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, w egzaminacyjnych symulacjach znalazło się wiele zagadnień dotyczących komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, tworzenia atmosfery życzliwości i pomocy, radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, czy wskazywania optymalnych rozwiązań. Test wiedzy zawierał pytania dotyczące profilaktyki społecznej, zapobiegania przemocy w rodzinie, w tym znaną procedurę „Niebieskie Karty”, rozwiązywania sytuacji konfliktowych, funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa czy przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej i demoralizacji nieletnich.

W tym roku tytuł „Dzielnicowego Roku” zdobył policjant z Komendy Powiatowej Policji w Słubicach – aspirant Rafał Pomocka. Drugie miejsce zdobyła sierżant Klaudia Wawer z jednostki w Gorzowie Wielkopolskim, a trzecie miejsce przypadło młodszemu aspirantowi Filipowi Pendrakowi ze Świebodzina. Najlepszym kierownikiem rewiru dzielnicowych okazał się aspirant sztabowy Arkadiusz Goszczyński z zielonogórskiej komendy. Zdobywcy dwóch pierwszych miejsc oraz najlepszy kierownik będą reprezentować Lubuską Policję na etapie ogólnopolskim, który odbędzie się w Szkole Policji w Katowicach w październiku.

Autor : młodszy aspirant Mateusz Sławek

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim