Budowa ulicy Robotniczej w Cybince dobiega końca

Budowa ulicy Robotniczej w Cybince dobiega końca, co stanowi pierwszy etap większego projektu modernizacji dróg gminnych w mieście. Kolejnym etapem modernizacji jest ulica Grunwaldzka. Harmonogram prac na pozostałych ulicach będzie zależny od czasu uzyskania potrzebnych pozwoleń dla poszczególnych zadań.

Realizacja tych zadań jest możliwa dzięki dofinansowaniu w kwocie 6 684 617,47 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych, edycji II. Całkowita wartość projektu wynosi 7 036 439,44 zł, zaś samorząd Gminy Cybinka wnosi wkład własny w wysokości 351 821,97 zł.

Zadanie „Budowa i modernizacja dróg gminnych w m. Cybinka (ul. Słoneczna, Ogrodowa, Sienkiewicza, Krótka, Robotnicza, Grunwaldzka) oraz remont drogi Rąpice Mielesznica” ma na celu poprawę infrastruktury drogowej w mieście. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład umożliwia przeprowadzenie niezbędnych prac modernizacyjnych, które będą miały pozytywny wpływ na jakość życia mieszkańców.

Po zakończeniu modernizacji dróg, mieszkańcy Cybinki będą mogli cieszyć się lepszą jakością infrastruktury drogowej, bezpieczniejszymi i bardziej komfortowymi warunkami podróży. Równocześnie, poprawa drogowej infrastruktury przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej miasta.

Wprowadzenie tych zmian ma na celu nie tylko polepszenie jakości infrastruktury drogowej, ale również poprawę standardów życia mieszkańców i podniesienie atrakcyjności miasta w różnych obszarach. Modernizacja dróg gminnych w Cybince to ważny krok w rozwoju miasta, który przyczyni się do poprawy komfortu mieszkańców.