KWW Marzena Słodownik

Gmina jak marzenie! Na wiele z naszych założeń możemy pozyskać środki zewnętrzne i powiększać tym samym budżet gminy, nie o kilkanaście, ale o 50 czy 60 milionów złotych rocznie. Do tego potrzebujemy determinacji, kompetencji w pozyskiwaniu środków i zaangażowania. I oczywiście zespołu! A zespół już jest!

Po pierwsze ZESPÓŁ

Można mieć i wizję i szczere chęci, ale w pojedynkę można jedynie podnieść palec w górę, będąc na tak lub nie. Podejmując decyzję, żeby wystartować w wyborach na stanowisko burmistrza, pomyślałam, że najważniejsi są ludzie. Zależało mi na tym, żeby nasz zespół był różnorodny, bo przecież ja sama alfą i omegą nie jestem. I powoli, po rozmowach konsultacjach, setkach spotkań, wyłonili się ONI – Ania, Magda, Kasia, Ryszard, Renata, Kamil, Marta, Marcin, Tomek, Sylwia. I ja do kompletu!

Czytaj dalej pod zdjęciem

Ważnym dla mnie było,  żeby przygotować program na 10 lat i pracować w zespołach równolegle. Dlatego jedną z pierwszych decyzji będzie powołanie wydziału ds. pozyskiwania środków. Wiemy, jak to zrobić, bo mamy w zespole specjalistów. Tutaj praca musi przebiegać sprawnie i szybko. Żeby składać dobre wnioski o dofinansowanie, będziemy musieli być na bieżąco, jeździć na szkolenia, spotykać się w zespołach roboczych. Pracować równolegle. Założyliśmy złożenie 10 nowych projektów już w roku 2024. Na pewno na marinę i plażę miejską, współpracę służb w zakresie bezpieczeństwa podczas korków, katastrof i np. protestów. Tutaj musi powstać gotowa instrukcja w dwóch językach. Bo w tych obszarach są już ogłoszone konkursy.

Po drugie PROGRAM

Słubice to miasto w sercu Europy. Jesteśmy na przełomie zmian globalnych, przed nami ciekawe lata, musimy się do nich przygotować. Słubice po roku ‘89 rozwijały się przede wszystkim ekonomicznie, podążaliśmy za pieniądzem, który determinował życie przy granicy. Teraz jest czas na zupełnie inne inicjatywy i nowe spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość. W mojej wizji Słubic widzę potencjał, aby stać się trzecim ośrodkiem miejskim w województwie Lubuskim. Chcemy rozwijać miasto jako zielone miejsce, przyjazne dla ludzi i zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem dobrego połączenia komunikacyjnego. Opracowując plany rozwoju, będę dążyć do równowagi między zachowaniem przyrodniczego charakteru miasta a potrzebami jego mieszkańców oraz dbać o zrównoważony rozwój na wszystkich płaszczyznach.

Nasze najważniejsze wyzwania obwodnica Słubic i Kunowic, most północny, zagospodarowanie terenów wokół Odry, centrum sportowo-rekreacyjne, nowy ośrodek kultury, całodobowy ośrodek dla potrzebujących, przedszkole i żłobek w północnej części miasta. I wiele innych, ważnych dla nas mieszkańców spraw.

Po trzecie BUDŻET

Mamy ambitny program, niektórzy zarzucają, że nierealny. Ale my chcemy do naszego miejskiego budżetu dokładać środki. Na wiele z naszych założeń możemy pozyskać środki zewnętrzne i powiększać tym samym budżet gminy, nie o kilkanaście, ale o 50 czy 60 milionów złotych rocznie. Do tego potrzebujemy determinacji, kompetencji w pozyskiwaniu środków, zaangażowania i chęci do pracy. I oczywiście zespołu, o którym pisałam wyżej! A który już jest.

Zaczniemy od przygotowania (dokończenia) strategii partnerstwa G7 i przy konsultacjach społecznych, wypracujemy fiszki projektowe w kluczowych obszarach. Pamiętajmy, że ten mechanizm tworzenia partnerstw ułatwia nam drogę w rozwoju naszych społeczności, naszej WSPÓLNOTY. To prosty przelicznik – na każdego mieszkańca dostajemy 185 Euro! I owszem będziemy składać wnioski, ale w trybie pozakonkursowym, co skraca i ułatwia proces.

W tym roku planujemy złożyć minimum 10 nowych wniosków o dofinansowanie (Krajowy Program Odbudowy, Fundusze Europejskie dla Województwa Lubuskiego, Fundusze Rządowe, Interreg VI A). Plan ambitny, ale dla nas realny.

Kochani, Drodzy i Drogie, Dziewczyny i Chłopaki

Idźcie na wybory i wybierajcie trochę sercem, trochę rozumem. Gmina jak marzenie, to gmina gdzie jest czas na nowe inicjatywy, nowe przestrzenie i dbałość o nasze potrzeby! Nas, mieszkańców gminy Słubice! Dlatego Słubice będą partycypacyjne, zielone, zdrowe i sportowe, z zieloną mobilnością i nowoczesną przestrzenią, pozarządowe oraz interkulturowo i artystycznie otwarte! I równościowe i różnorodne. Bo każda i każdy ma tutaj swoje miejsce.

7 kwietnia idźcie na wybory, bo to święto demokracji!

Marzena Słodownik oraz Magdalena Korska, Katarzyna Stanilewicz, Sylwia Cor, Kamil Czernuszewicz, Ryszard Potorski, Renata Surdyk, Marta Bąkowska, Anna Szmyt, Marcin Dobrzycki i Tomasz Stefański.

[Materiał sponsorowany przez KWW Marzeny Słodownik]