Ogłoszenie konkursu na wybór Prezesa Zarządu SM Słubice

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach. Oferty w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach” należy składać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach przy ul. Kopernika 20A w terminie do dnia 4 września 2023 roku, do godz. 14:00. W