Dawne mury, baszty, a także zabytkowy kościół i okoliczne jeziora składają się na wyjątkowy klimat małego lubuskiego miasteczka, jakim jest Ośno. Ośrodek przyciąga  turystycznym charakterem przypominając jednocześnie o swej długiej i burzliwej historii.

Zanim w XIII wieku pojawiły pierwsze pisane wzmianki o Ośnie, to w miejscu dzisiejszego miasteczka istniał niewielki słowiański gródek wzniesiony przypuszczalnie już w XI stuleciu. Z czasem ośrodek zaczął się coraz bardziej rozwijać zmieniając jednocześnie swoich zarządców. Od XIII wieku byli to najpewniej poszczególni biskupi lubuscy. Wiek XIV i XV przyniósł natomiast spore zmiany i idące w parze z nimi inwestycje.

Najpierw Ośno przeszło pod faktyczną władzę margrabiów brandenburskich, a następnie uzyskało pełnię praw miejskich, a także prawo bicia własnej monety. To oczywiście musiało przełożyć się na rozwój lokalnego handlu, jaki i również sprawiło, iż miejscowość stała się stolicą nowo powołanej jednostki administracyjnej- tzw. Krainy Torzymskiej.

Okres XIV I XV stulecia wiąże się również z intensywną rozbudową samego miasta. Powstaje m.in kościół świętego Jakuba (w miejscu poprzedniej drewnianej świątyni), przedmieście, a także nowe fortyfikacje obronne, na które składały się m.in. mury, baszty, a także dwie bramy- frankfurcka i sulęcińska.

Kościół Pod Wezwaniem świętego Jakuba. Początki Istnienia Tej świątyni Sięgają Końcówki Xiii Wieku.
Kościół pod wezwaniem świętego Jakuba. Początki istnienia tej świątyni sięgają końcówki XIII wieku. Wcześniej na obszarze, na którym dziś znajduje się kościół umiejscowiona była inna świątynia, która zbudowana była z drewna. Fot. Piotr Karp

Mimo licznych pożarów i skutków toczących się na przestrzeni kilku ostatnich stuleci wojen miastu udało zachować się swój historyczny charakter. Warto tutaj też nadmienić, iż Ośno przez setki lat uchodziło za piwną stolicę regionu. wspomnijmy tylko, iż w wieku XVI na obszarze, który do miasta przynależał działać miało aż 857 warzelni piwa!

Dziś Ośno to prawdziwa perła historycznej ziemi lubuskiej. Urzeka ciągle średniowiecznym klimatem, a także bogactwem naturalnym, na które składają się okoliczne lasy i jeziora. To jednak, czy miejscowość w pełni wykorzystuje swój olbrzymi potencjał jest już oczywiście tematem na osobny materiał.

Fragment Murów Miejskich.
Fragment murów miejskich. Co ciekawe mimo olbrzymich zniszczeń z czasów II Wojny Światowej (obejmujących nawet do 70% zabudowy miejskiej) umocnieniom tym udało przetrwać się do czasów dzisiejszych niemalże w swojej pierwotności.Fot. Piotr Karp