Dzisiejszy Lubusz (a właściwie Lebus) to niewielka senna miejscowość leżąca nieopodal Frankfurtu. Z pozoru miasteczko nie zwraca uwagi niczym szczególnym, ale w rzeczywistości skrywa wielowiekową historię, która potrafi fascynować po dziś dzień.

 We wczesnym średniowieczu nadodrzański gród Lubusz wraz z okolicznymi ziemiami znalazł się przypuszczalnie w sferze wpływów państwa Piastów. Jak podejrzewamy nastąpiło to na skutek podboju tych obszarów przez Mieszka I.

Niewątpliwie jednak świetność tej warowni przypadła dopiero na wiek XII oraz XIII, a więc okres panowania księcia Bolesława Krzywoustego i jego następców. Jak wówczas Lubusz mógł wyglądać?

Współczesny Plan Wzgórza Zamkowego Uwzględniający Położenie Pozostałości Po Dawnym Zamczysku
Współczesny plan Wzgórza Zamkowego uwzględniający położenie pozostałości po dawnym zamczysku

Przede wszystkim znajdował się na wysokiej, rzecznej wyspie. Dopiero później, w następnych wiekach, gdy Odra zmieniła swe koryto dawna wyspa połączyła się z zachodnim brzegiem. Sam gród składał się natomiast z trzech członów, a więc można powiedzieć, iż była to prawdopodobnie jedna z największych i najważniejszych tego typu twierdz w tej części kraju.

W okresie panowania Piastów śląskich najważniejszymi grodowymi budowlami była siedziba kasztelana, zamek biskupi oraz katedra pod wezwaniem świętego Wojciecha. Najbardziej chyba tajemniczą z tych budowli wydaje się być wspomniana katedra- początkowo prawdopodobnie drewniana, a za panowania Henryka Brodatego już ceglano-kamienna. Jak wyglądała? Była to przypuszczalnie średniej wielkości, dwuwieżowa, późnoromańska bazylika, która mogła przypominać inne tego typu świątynie z terenów np. Saksonii.

Trójwymiarowy Model Przedstawiający Lubuski Gród W Czasach Wczesnego średniowiecza
Trójwymiarowy model przedstawiający lubuski gród w czasach wczesnego średniowiecza.

Ludzie żyjący w pobliżu trudnili się różnymi zajęciami- przede wszystkim handlem czy połowem ryb. W okolicach grodu wykształcił się zresztą prawdziwy wieniec wsi, których mieszkańcy żyli m.in. właśnie z połowu i dostarczania żywności grodowej załodze. Bliskość ważnego szlaku, a także brodu rzecznego sprzyjała rozwojowi handlu. Sprzedawano, kupowano, wymieniano różne towary. Niewątpliwie na obszarach tych musiało dosyć długo utrzymywać się również pogaństwo.

makieta przedstawiająca dany zamek biskupów lubuskich.
Makieta przedstawiająca dawny zamek biskupów lubuskich

Warto podkreślić, iż pierwsze biskupstwo powstało tutaj dopiero w 1124 roku, zaś jednym z głównych celów nowo przybyłych w to miejsce duchownych była chrystianizacja tutejszych ludów słowiańskich. Trudno jednak mówić, aby miejscowi cieszyli się pokojem. Tylko w XIII wieku pod Lubuszem stoczono kilka bardzo krwawych bitew, ale to już materiał na inną, mam nadzieję jeszcze ciekawszą publikację.