Uczniowie w szkołach poznają dzieje starożytnego Egiptu, antycznej Grecji czy Imperium Rzymskiego. I choć znajomość historii powszechnej jest niezwykle istotna to nauczanie o niej nie powinno odbywać się kosztem tej miejscowej, która ma związek z naszą lokalną społecznością, rodziną a i nierzadko również z nami samymi.

W polskich szkołach historia lokalna jest w dalszym ciągu traktowana po macoszemu. To wnioski, które wyciągam z własnych obserwacji, bo często zdarza się, że ktoś potrafi mieć bogatą wiedzę na temat np. kultury Majów, ale nie powie już nic konkretnego o historii miejsca, w którym przyszło mu żyć. A tak się składa, że nasze pogranicze to bardzo ciekawa pod względem historycznym lokalizacja, która łączy dzieje kilku pokoleń ludzi, a jednocześnie jest niezwykle złożona. To samo można powiedzieć o samych Słubicach: niegdyś części Frankfurtu, a od roku 1945 samodzielnego miasta z „nowymi ludźmi”, którzy mozolnie budowali swoją społeczność.

Dlatego powstał blog

virtualnetia.com - projektowanie i tworzenie stron WWW

Dziś do osób, zwłaszcza tych młodszych zamiast tradycyjnych lekcji historii coraz częściej przemawiają media społecznościowe. To przede wszystkim tutaj należy szukać sposobu, aby zainteresować młode pokolenie (choć nie tylko) lokalnymi dziejami i rozbudzić ludzką ciekawość. Stąd też pomysł na bloga na łamach, którego staram przedstawiać się miejscową historię- zarówno tę najnowszą, jak i tę sięgającą setki, a nawet tysiące lat wstecz. Z oczywistych względów największym zainteresowaniem cieszy się okres ostatnich 75 lat.

Momenty przełomowe

W historii naszego miasta można wyróżnić kilka przełomowych momentów, choć być może każdy z nas wskazałby na inne. Dla mnie osobiście jest to oczywiście samo powstanie Słubic, ale i również otworzenie nowego Komesu, którego następstwem był napływ do miasta nowych pracowników i jednocześnie mieszkańców. Tak przykładowo zaczyna się historia mojej rodziny w Słubicach. Dla innych jednak takim momentem może być wydanie karty osiedleńczej dla dziadka, czy przyjazd do miasta czyjegoś taty, ale już po transformacji ustrojowej kiedy to w naszym mieście pojawiły się nowe możliwości.

Historia wpływa na to kim jesteśmy

Co sprawiło, że nasi dziadkowie lub rodzice przyjechali właśnie tutaj? W jaki sposób ukształtowało to nas samych i wpłynęło na nasz rozwój? Warto poszukiwać odpowiedzi na te pytania, bo dzięki nim możemy odkrywać nas samych. W tym sensie zatem lokalna historia ma na nas bezpośredni wpływ i choćby dlatego warta jest szczególnego poznania.