Od 24 października Polska uważana będzie za obszar ryzyka – taka jest decyzja rządu niemieckiego. Co to oznacza? Przekraczający granicę mają obowiązek podania swojego adresu pobytu miejscowemu urzędowi ds. zdrowia i przedłożenia negatywnego wyniku testu na koronawirusa  lub odbyć obowiązkową kwarantannę. Za nieprzestrzeganie przepisu grozi kara do 25 tys. euro.

Od 17 października określone regiony Polski uznano w Niemczech za obszary zwiększonego ryzyka zachorowania na Covid-19. Dotyczyło to województw: kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, podlaskiego, pomorskiego i świętokrzyskiego. Po wspólnej analizie Federalnego Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Spraw Wewnętrznych zdecydowano, że od 24 października obszarem zwiększonego ryzyka uznana zostaje cała Polska. 

Co to oznacza?

Osoby przekraczające granicę Polsko – Niemiecką muszą się poddać w Brandenburgii kwarantannie albo przedłożyć negatywny test na COVID 19.

Osoby przybywające z zagranicy drogą lądową, wodną lub lotniczą do kraju związkowego Berlina, które w dowolnym momencie w ciągu 14 dni przed wjazdem przebywały na obszarze ryzyka, zobowiązane są po przybyciu do bezzwłocznego udania się do swojego miejsca zamieszkania lub innego odpowiedniego miejsca zakwaterowania i pozostania w tym miejscu w stałej izolacji przez okres 14 dni od powrotu; dotyczy to także osób, które najpierw przybyły na terytorium innego kraju związkowego Republiki Federalnej Niemiec. – czytamy w rozporządzeniu niemieckiego senatu.

Jak podaje Money.pl test na koronawirusa osoby przybywające do Niemiec mogą zrobić w samych Niemczech, np. na lotnisku czy w pobliżu dworca kolejowego. Dla osób przybywających ze stref ryzyka takie testy będą darmowe.

Wyjątkiem są osoby, które przyjeżdżają do Brandenburgii w celach zawodowych codziennie lub do pięciu dni, a ich przyjazd jest bezwzględnie konieczny i nie może być odłożony w czasie. Obowiązek kwarantanny nie dotyczy również osób, które wjeżdżają do Brandenburgii w celach związanych z edukacją, kształceniem, dokształcaniem lub doskonaleniem zawodowym.

Zła wiadomość jest dla osób pracujących w Berlinie. Osoby przyjeżdżające do pracy muszą poddać się 14-dniowej kwarantannie. Nie dotyczy ona: osób, które wjeżdżają do Republiki Federalnej Niemiec lub do Berlina w celach tranzytowych,  osób, które ze względów zawodowych przewożą przez granicę drogą lądową, kolejową, morską lub powietrzną inne osoby, towary i dobra i przebywały w związku z tym poniżej 72 godziny na obszarze zwiększonego ryzyka lub przebywały w tym celu poniżej 48 godzin w Berlinie a także osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie wraz z aktualnymi wynikami badań laboratoryjnych w języku niemieckim lub angielskim, potwierdzające, że nie mają oznak świadczących o występowaniu zakażenia koronawirusem SARS-CoV 2.

Więcej na https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/artikel.909952.pl.php)