1 listopada 2020 r. nastąpią zmiany w organizacji ruchu drogowego w obrębie ulic: Sportowa, Obozowa, Rzepińska i Kupiecka. Zmiany te spowodowane są  znacznym wzrostem natężenia ruchu w okolicach cmentarza, oraz zapewnieniem ciągłości ruchu  w tym rejonie miasta  podczas dnia Wszystkich Świętych.

1 listopada dojazd do parkingów położonych wokół cmentarza i bazaru odbywać się będzie ul. 1-go Maja i ul. Kupiecką, a wyjazd ul. Sportową, a dalej Rzepińską, Obozową i Folwarczną. Fragment ul. Sportowej, na odcinku od drogi brukowej na cmentarz do skrzyżowania z ul. Obozową i Rzepińską, będzie ulicą jednokierunkową. Przy skrzyżowaniu ul. Sportowej z drogą brukową prowadzącą bezpośrednio do cmentarza już od godzin popołudniowych 31 października zostanie ustawiony posterunek policji i Straży Miejskiej, którego funkcjonariusze będą regulować ruch pojazdów wjeżdżających na parking przy cmentarzu. Bezpośrednio do cmentarza dojechać będą mogły tylko osoby niepełnosprawne i starsze. Wyjazd z tego parkingu odbywać się będzie w kierunku ul. Sportowej utwardzonym i oznakowanym zjazdem za Słubickim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.

– Biorąc pod uwagę duże natężenie ruchu pojazdów i pieszych w obrębie cmentarza prosimy o pozostawianie pojazdów na parkingach wokół bazaru i przemieszczanie się na cmentarz pieszo. Gmina uruchomiła dodatkowe kursy komunikacji miejskiej, które 1 listopada będą do dyspozycji mieszkańców. Kursy będą bezpłatne. Poprawi to znacznie płynność ruchu w okolicach samego cmentarza, skróci czas dotarcia na groby bliskich i powrót do domów oraz ułatwi pracę służb porządkowych – informuje Ewa Murmyło, rzeczniczka słubickiej policji.  – Prosimy mieszkańców, żeby 1 listopada korzystać w większym zakresie z komunikacji miejskiej oraz przemieszczać się na cmentarz pieszo. Wpłynie to na poprawę płynności ruchu na drogach dojazdowych, ułatwi pracę służbom porządkowym i przyspieszy dotarcie do cmentarza. Przypominamy również o obostrzeniach związanych z pandemią Covid – 19. Prosimy nie gromadzić się w dużych grupach, zachować odstęp 1,5 – 2 m oraz zakrywać usta i nos w przestrzeni publicznej.

Informacja prasowa Komendy Policji Powiatowej w Słubicach. 

Czytaj też: W słubickim szpitalu zmarły już 4 osoby zarażone koronawirusem