Niemieckie media podały, że szpital w Słubicach prosi o pomoc, ale tej pomocy nie może przyjąć. – Jesteśmy do dyspozycji. Do tej pory hamulec był zawsze po polskiej stronie – mówi niemieckiej telewizji RBB24 zastępca dyrektora frankfurckiej kliniki Michael Kiehl. Powód?  – Narodowy Fundusz Zdrowia nie posiada podstaw prawnych do bezpośredniego rozliczania się za świadczenia opieki zdrowotnej z zagranicznymi podmiotami medycznymi – tłumaczy  Joanna Branicka, rzeczniczka NFZ w Zielonej Górze.

Jak podaje niemiecka telewizja RBB kilka niemieckich szpitali wyraziło chęć pomocy szpitalowi w Słubicach. Klinika we Frankfurcie nad Odrą ma jeszcze zasoby, aby takiej pomocy udzielić. Chodzi o przyjmowanie polskich pacjentów w niemieckich lecznicach. Strona Polska ma zaciągnięty jednak hamulec. Są nim przepisy. Niemiecka strona ma nadzieję na rozwiązanie tej trudnej sytuacji i na to, że zostaną podjęte odpowiednie rozwiązania.

– Mam nadzieję, że to będzie wyjaśnione. My jako niemiecka strona na pewno zaproponowaliśmy pomoc – mówi niemieckim dziennikarzom Minister Zdrowia w Brandenburgii Ursula Nonnemacher.

O co chodzi? Dlaczego nie możemy przyjąć pomocy naszych sąsiadów? Wyjaśnia to Joanna Branicka, rzeczniczka Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze.

– Narodowy Fundusz Zdrowia nie posiada podstaw prawnych do bezpośredniego rozliczania się za świadczenia opieki zdrowotnej z zagranicznymi podmiotami medycznymi (świadczeniodawcami -red.). Można korzystać z opieki medycznej poza granicami Polski na podstawie przepisów o koordynacji  systemów zabezpieczenia społecznego oraz wprowadzonymi na ich podstawie odpowiednimi dokumentami unijnymi. Dopiero uzyskanie powyższego dokumentu, który określa do czego uprawniony jest pacjent, stanowi podstawę do dokonania rozliczenia, jednakże odbywa się ono pomiędzy zagranicznymi instytucjami ubezpieczeniowymi. Powyższa zasada dotyczy wszystkich państw członkowskich UE/EFTA – tłumaczy J. Branicka.

Jednym z takich dokumentów unijnych jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), o którą może ubiegać się każda osoba ubezpieczona w Polsce lub posiadająca prawo do świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z obowiązującymi przepisami polskimi. EKUZ uprawnia do świadczeń medycznych, z uwzględnieniem charakteru tych świadczeń oraz przewidywanego czasu pobytu. Świadczenia są udzielane z myślą zapobieżeniu przymusowemu powrotowi posiadacza karty do państwa właściwego lub państwa zamieszkania przed końcem planowego pobytu w celu poddania się wymaganemu leczeniu. Europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego nie można jednak używać, gdy jedynym celem pobytu za granicą jest uzyskanie opieki zdrowotnej.

Czy w tych trudnych czasach pandemii nie można dojść do porozumienia w sprawie leczenia Polaków w Niemczech? Dla słubiczan byłoby to pierwszorzędne wyjście, bo od Frankfurtu, gdzie lekarze wyrażają chęć pomocy polskim pacjentom, dzieli ich tylko most. Jak wiemy słubiczanie nie mają możliwości leczenia się w słubickim szpitalu, bo jest przekształcony w szpital COVID-owy.

– Nie ma na tę chwile możliwości prawnych. Pacjenci mogą korzystać z pozostałych szpitali nie zaangażowanych w COVID. Te najbliższe to Świebodzin, Międzyrzecz, Sulęcin – odpowiada J. Branicka.

Cały reportaż niemieckiej telewizji RBB24

http://