Cykliczne wideokonferencje nadburmistrza René Wilke i burmistrza Mariusza Olejniczaka i współdziałanie w czasie zamknięcia granicy, dwujęzyczna infolinia dla Polaków i Niemców, m.in. dla osób dojeżdżających do pracy za granicą, działania na rzecz polskich uczniów chodzących do szkół we Frankfurcie – to tylko niektóre przykłady działań podejmowanych w Dwumieście w czasie pandemii koronawirusa, które doceniła Fundacja Carla i Anneliese Goerdeler z Lipska i Instytut na rzecz Sektora Publicznego.

Przyznawane co roku przez Fundację i Instytut wyróżnienia mają służyć rozwojowi pokojowej współpracy samorządów w Europie. – Jestem dumny, że po raz drugi, działania podejmowane wspólnie przez Frankfurt nad Odrą i Słubice, zostały tak wysoko ocenione i wyróżnione – mówi burmistrz Mariusz Olejniczak. Przypomina, że w 2018 roku Dwumiasto dostało główną nagrodę za współpracę miast na płaszczyźnie administracji. Słubice i Frankfurt nad Odrą wyróżniono wówczas za istniejące od 1975 r., transgraniczne partnerstwo, które przynosi korzyści obu miastom.

Tym razem w kategorii partnerstwa miejskie, Frankfurt nad Odrą otrzymał jedną z sześciu nagród za wzorowe działania na rzecz rozwiązywania bieżących zagadnień o charakterze transgranicznym, które wywołała pandemia koronawirusa. Jury, które oceniało 19 zgłoszeń z całego świata, doceniło działania Frankfurtu podejmowane wspólnie ze Słubicami w czasie pandemii koronawirusa.

Nagroda, przyznawana co roku przez Fundację, miasto Lipsk i Instytut na rzecz Sektora Publicznego, jest związana z osobą nadburmistrza Lipska Carla Goerdelera, który w latach 30. sprzeciwiał się działaniom nazistów. Wyróżnienie ma służyć rozwojowi pokojowej współpracy samorządów w Europie.

Czytaj też: Wywiad z burmistrzem Słubic Mariuszem Olejniczakiem.