Od dzisiaj jest  możliwość skorzystania z 1 bezpłatnego testu w tygodniu, według poniższych zasad. Prosimy o dokładne zapoznanie się. Centrum medyczne Brandmed wydało komunikat. 

ZASADY SKORZYSTANIA Z BEZPŁATNEGO TESTU NA TZW. NIEMIECKIE UBEZPIECZENIE OD DNIA 23.03.2021

Zwolnienie z opłaty za 1 test w tygodniu dotyczy osób, które podlegają ubezpieczeniu społecznemu na terenie Brandenburgii oraz mogą to potwierdzić za pomocą aktualnego pisemnego zaświadczenia od pracodawcy.

Zaświadczenie od pracodawcy, o którym mowa mówi zawierać:

  •  IMIĘ I NAZWISKO UBEZPIECZONEGO
  • NAZWĘ FIRMY Z PODANIEM ADRESU I OZNACZENIEM LANDU W KTÓRYM FIRMA SIĘ ZNAJDUJE
  • NUMER UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Zaświadczenie MUSI być wystawione najwcześniej 18 marca 2021 r.

Zaświadczenie należy przedłożyć wraz z dokumentem zawierającym zdjęcie ubezpieczonego.

Pracownicy transgraniczni, którzy są zatrudnieni w innym kraju związkowym (np. w Berlinie) są w Brandenburgii traktowani jako osoby przejeżdżające tranzytem. Przy wjeździe nie potrzebują zaświadczenia o przeprowadzonym teście, ale zobowiązani są opuścić Brandenburgię najszybszą drogą.

Tym samym zwracamy uwagę, że osoby, które pracują w Berlinie lub w innym niż Brandenburgia landzie z bezpłatnego testu nie mogą skorzystać.

Źródło: Brandmed